Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvalitet och utveckling läsåret 14/15 Gråsparven Lärande Lek

Skapad 2015-05-18 10:20 i Fågelsångens förskola Trelleborg
Mall för pedagogisk planering. Gruppen Personal på Änghögs förskola.
Förskola
Avdelning: Gråsparven

Datum: 150518

Innehåll

Systematiskt kvalitetsarbete

Bedöm er nivå och förtydliga vilka underlag och belägg som leder fram till er bedömning: ( organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt) utifrån era BRUKpapper.

1.1(7)Vi har gjort barnen mer delaktiga i reflektionen av deras lärande genom att använda oss av bilder, filmer, väggdokumentation och Apple-tv för att synliggöra vår verksamhet. Barnen blir även delaktiga genom att kommentera sitt lärande sina lärloggar.

1.1(9)Vi diskuterar vår verksamhet kontinuerligt varje vecka på vår PUT-tid. Vi följer upp vårt Trulsaprojekt; vad som fungerat bra/mindre bra, hur vi ska gå vidare utifrån barnens intresse och frågeställningar just nu. Vi diskuterar och följer upp våra TRAS-observationer. Vi filmar barnen i deras lärande lek, som vi sedan utvärderar utifrån likabehandlingsplanen.

 

 

På vilket sätt ska ni öka kvaliteten inom området?

Underrubrik 2


Lärande lek

Bedöm er nivå och förtydliga vilka underlag och belägg som leder fram till er bedömning: ( organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt) utifrån era diskussioner från lekstudiedagen.

Vi anser att leken är väldigt viktig för barnens utveckling och avsätter därför mycket tid för lek under dagen. Delta i leken på barnens villkor och när vi blir inbjudna. 

På vilket sätt ska ni öka kvaliteten inom området?

Att vi pedagoger ska bli ännu mer lyhörda för barnens signaler. Anpassa verksamheten genom att vara med flexibel i de dagliga rutinerna för att stimulera leken ännu mer.

Kvalitetsindikator för förskolans verksamhet

Utvärdera era tidigare nivåer och tydliggör hur verksamheten har utvecklats utifrån organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt.

Motivera om något området inte är prioriterat just nu.

Vi anser att genom vårt Trulsa-projekt knyter vi samman alla rubrikerna;

!.Utifrån sagor om Trulsa som handlar om olika årstider kopplar vi ihop Trulsa med vår pedagogiska miljö och material från vår närmiljö.

2.Utifrån sagan om den mycket hungriga larven skapade vi egna fjärilar och för att fånga upp barnens intresse för nyckelpigor har vi planer på att göra nyckelpigor i saltdeg.

3. Sagor, sånger och rim&ramsor om olika djur i Trulsaskogen.

4 o 5 Antal, färg och form, konstruktionslek. Spel och pussel.

 

På vilket sätt ska ni öka kvaliteten inom de olika områdena?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: