👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp NTA från frö till frö, År 4

Skapad 2015-05-18 13:45 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Vi arbetar i år 4 NTA-lådan " Från frö till frö".
Grundskola 4 Biologi
Vi planterar Åkerkål och följer växtens livscykel.

Innehåll

1. Från frö till frö

När vi har arbetat med det här temat ska du känna till:

 • var du kan hitta frön i olika frukter
 • de olika stadierna i en växts livscykel
 • vad en växt behöver
 • hur blommor pollineras av bin
 • hur man sår och sköter växter
 • blommans olika delar
 • vad de olika delarna på en insekt heter

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

4. Arbetssätt

Vi kommer att arbeta i smågrupper med att undersöka var vi kan hitta frön i olika frukter. Du kommer att få plantera ett frö och följa tillväxten och du kommer med hjälp av torkade bin pollinera din växt. Vi kommer att diskutera vad växter behöver för att klara sig och förhoppningsvis kan du skörda nya frön från din växt.

5. Bedömning

Vi kommer att bedöma om du kan:

 • beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen
 • ge exempel på livscykler hos några djur och växter
 • samarbeta i liten grupp

Du visar vad du kan genom att:

 • vara delaktig i diskussioner och samtal.

6. Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6