Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

källkritik

Skapad 2015-05-18 14:22 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Vi ska arbeta med källkritik, informationssökning och att skriva en debattartikel.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Svenska
...

Innehåll

Kunskapsmål

Tala, lyssna och samtala
”Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med […] underbyggda argument på ett sätt som […] för samtalen och diskussionerna framåt. Dessutom kan eleven förebereda och genomföra […] muntliga redogörelser med […] fungerande struktur och innehåll och […] anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.”

Informationssökning och källkritik
”Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett […] urval av källor och för då […] underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller […] beskrivningar och förklaringar, […] ämnesrelaterat språk samt […] fungerande struktur, citat och källhänvisningar.”

Centralt innehåll

Syfte

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

 

Undervisningen ska bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.

Förmågor

Mål

Mål
Målet är att du ska kunna argumentera i olika samtalssituationer och behärska strukturen för en debatt.

 Du ska även behärska strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

 Konkret

Eleven ska ha kunskap om: hur man debatterar och skriver en debattartikel
Eleven ska förstå: Att människor kan ha olika åsikter och att respektera det.
Eleven ska kunna reflektera över: sitt språk och sina åsikter.
Eleverna ska kunna behärska: etos, patos, logos

Undervisningen
Kommer att bestå av; information/genomgångar, diskussioner, föreläsningar, gruppdebatt,  inlämning av en skriven debatt.

Bedömning
Kommer sker formativt på lektionerna och genom matriser.  

Dokumentation
Elevernas resultat dokumenteras av i Unikum.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: