👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande teknik i årskurs 5

Skapad 2015-05-18 15:26 i x Grindtorpsskolan Botkyrka
Planering för årskurs 5.
Grundskola 5 Teknik

Innehåll

Kunskaper och förmågor

 

Kopplingar till läroplan

Eleven beskriver och ger exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven beskriver och ger exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.


Eleven genomför teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utformar fysiska eller digitala modeller.


Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

 

 

Syfte

Centralt innehåll

Språkmål

Analysera tekniska lösningar

Beskriva och ge exempel

Formulera och välja handlingsalternativ

Benämna och samtala kring tekniska lösningar

Arbetssätt och undervisning

Skissarbete med material- och måttanvisning.

Genomgångar om material, redskap och tekniker.

Grupparbete i problemlösning.

Praktiskt konstruktionsarbete i salen (se uppgifter).

Begreppsgenomgångar

Hemuppgifter och skoluppgifter från PULS grundbok i teknik

 

 

Bedömning: Vad och hur?

Identifiera och analysera samt att använda teknikbegrepp

Här bedömer jag hur du argumenterar och samtalar kring tekniska lösningar runt omkring dig. till exempel om du använder korrekta teknikbegrepp för att beskriva en funktion i en teknisk objekt eller för att samtala kring stabila konstruktioner som till exempel hus och broar.

Identifiera problem och behov

Här kommer jag att bedöma din konstruktionsarbete och hur du ger förslag i ditt arbete för att ta dig vidare.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Matris för bedömning av kunskaper i Slöjd i år 7-9

Långsiktigt mål: Förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverksteknike

F
Eleven har ej ännu visat godtagbara kunskaper för nästa nivå.
E
C
A
Formge och framställa
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ
Användandet av verktyg, redskap och maskiner
slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.

Förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekte

F
Eleven har ej ännu visat godtagbara kunskaper för nästa nivå.
E
C
A
Välja och motivera
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Utveckla ideér
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Pröva och ompröva
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Formulera och välja
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

F
Eleven har ej ännu visat godtagbara kunskaper för nästa nivå.
E
C
A
Analysera och värdera
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet

Förmågan att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

F
Eleven har ej ännu visat godtagbara kunskaper för nästa nivå.
E
C
A
Tolkning av det estetiska och kulturella uttrycket
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.