Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa SvA år 7

Skapad 2015-05-21 12:34 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 Svenska som andraspråk

Läsprojekt

Innehåll

Bedömning

Jag kommer i huvudsak att bedöma:

din förmåga att förstå och återge det väsentliga av det du läser - sammanfatta muntligt och skriftligt

din förmåga att använda citat samt reflektera kring dessa

din förmåga att förstå ord och uttryck samt kunna använda dem i olika sammanhang

Uppgifter

  • Läsa

Matriser

SvA
Läsning SvA år 7

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Genom att på ett enkelt, sammanhängande sätt återge det väsentliga i boken visar du på en grundläggande läsförståelse.
Genom utvecklade sammanfattningar fångar du det väsentliga i boken och visar på en god läsförståelse.
Genom välutvecklade sammanfattningar av bokens innehåll fångar du det väsentliga i boken och visar på en mycket god läsförståelse.
Reflektera
Du tolkar och reflekterar på ett enkelt sätt kring bokens tydligt framträdande budskap.
Du tolkar och reflekterar på ett mer utvecklat sätt kring bokens tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna.
Du tolkar och reflekterar på ett välutvecklat sätt kring bokens tydligt framträdande budskap samt budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring ämnen, personer och händelser i boken.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring ämnen, personer och händelser i boken.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring ämnen, personer och händelser i boken.
Ordkunskap
Du har förstått de flesta av de ord/begrepp vi har arbetat med.
Du har förstått de ord/begrepp vi har arbetat med och kan använda dem på ett i stort sett korrekt sätt.
Du har förstått de ord/begrepp vi har arbetat med och kan använda dem på ett korrekt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: