Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 8: Staden

Skapad 2015-05-23 16:54 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 8 Teknik
...

Innehåll

Mål för avsnittet

Du ska

 1. Kunna berätta i vilken tidsordning händelser i städers utveckling sker.
 2. Känna till faktorer som gör att saker och byggnader försvinner och tillkommer i en stad och vad det är som gör att vi vill bevara en del saker och byggnader.
 3. Kunna beskriva olika stadsplanemönster.
 4. Förstå innebörden av offentliga byggnader och näringslivets byggnader och kunna ge exempel.                       
 5. Kunna beskriva olika hustyper.                                                                                               
 6. Kunna förklara vad som menas med infrastruktur och ge olika exempel på hur den fungerar.

Kopplingar till läroplan

 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
 • Tk  7-9
  Teknik, människa, samhälle och miljö Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
 • Tk  7-9
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.

Uppgifter

 • v14 - Teknikprov - staden

 • v16 - Teknikprov - staden

 • v16 - Teknikprov - staden

 • v14 - Teknikprov - staden

 • v14 - Teknikprov - staden

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: