Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg LPP Zaragozabesök år 9

Skapad 2015-05-27 13:44 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
LPP för bedömning av muntlig aktivitet inom Zaragozabesöket.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
LPP för bedömning av muntlig aktivitet inom Zaragozabesöket.

Innehåll

Mål

Målet är att ni ska kunna kommunicera muntligt med de spanska eleverna, genom exempelvis guidning. 

Arbetets innehåll

Ni ska visa att ni kan kommunicera på spanska och har strategier för det. 

Arbetssätt och redovisningsform

Ni ska genomföra en muntlig presentation som kommer att bedömas. 

Visa din kunskap - Bedömning

Er förmåga att uttrycka er och att använda er av alternativa kommunikationsstrategier kommer att bedömas. 

Reflektion

Här kan du ställa några reflektionsfrågor till eleven som sedan svarar i dialogrutan. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9

Matriser

M2
Fg Spanska muntlig förmåga och interaktion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Vilja och förmåga att samtala
Du tar initiativ och försöker föra samtalet vidare med kompisens/ lärarens stöd.
Du deltar aktivt i samtalet.
Du använder dig av fungerande strategier för att återuppta en tråd när samtalet går i stå.
Du utvecklar och fördjupar samtalet.
Flyt (och förmågan att lösa språkliga problem)
Din spanska är hackig och med många avbrott.
Du talar bitvis med flyt.
Du talar oftast med flyt.
Du uttrycker dig ledigt med flyt och säkerhet.
Uttal och intonation
Du har vissa svårigheter med ditt uttal, vilket ibland hindrar förståelsen.
Du uttalar de flesta ord rätt, men intonationen påverkas tydligt av modersmålet.
Du uttalar orden rätt och med god intonation.
Du uttalar orden rätt och med god intonation och inlevelse.
Ordförråd, dvs ord och uttryck
Du gör dig förstådd, men ditt innehåll är ibland otydligt.
Du gör dig förstådd med ett enkelt, vardagligt språk.
Du uttrycker dig varierat och i huvudsak korrekt.
Du kan välja ord och uttryck efter situation och mottagare.
Grammatik (meningsbyggnad och struktur)
Du gör grammatiska fel som ibland stör förståelsen.
Du gör dig förstådd trots grammatiska fel.
De grammatiska fel du gör stör inte förståelsen, trots varierad meningsbyggnad och varierade strukturer på dina uttryck.
Du uttrycker dig med hjälp av avancerade och varierade strukturer och i huvudsak korrekt.
Strategier (som löser problem och förbättrar interaktionen)
Du har svårt att tala fritt inför publik och är beroende av mycket stödord. Du läser tidvis utantill.
Du kan prata relativt fritt inför publik och om du gör fel är de inte av arten att de stör kommunikationen. Du kan svara kortfattat på frågor.
Du kan prata fritt och relativt korrekt inför publik på spanska. Du svarar utförligt på frågor.
Du kan prata spanska med flyt inför publik. När du får frågor svarar du utförligt, och använder dig av dem när du pratar vidare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: