👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 4-5 Rbh skola vt-15

Skapad 2015-06-01 19:17 i Rabbalshede skola Tanum
Du ska enbart efter att se material till vindskydd, minibroar, repstege, och vattenhjul tillsammans med några kompisar i grupp först försöka bygga och konstruera minst två att dessa tekniska hjälpmedel med det material du har framför dig. Efter ett tag får ni en ritning och kan jämföra hur ni tänkt i förhållande till den färdiga beskrivningen. Frågan är då? Behöver ni riva ner och börja om - eller är det redan hållbart?
Grundskola 4 – 5 Teknik
- Hur bygger man hållbara broar?

- Hur bygger man ett funktionellt vindskydd?

- Hur gör man ett vattenhjul?

- Hur kan man göra en hållbar repstege?

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

När du arbetat med detta område skall du kunna:
- beskriva och ge exempel på några tekniska lösningar i hur man bygger en bro, ett vattenhjul och ett vindskydd.
  t ex en sax, en mjölkkartong
- genom att konstrukturer och undersöka några olika tekniska föremål , förklara och förstå hur  dessa fungerar
göra enkla skisser, modeller och dokumentationer av ditt arbetat

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Din förmåga att:


-beskriva och ge exempel på tekniska lösningar som förenklar för oss i vardagen t ex skruven, dörrhandtaget mm 

-genomföra undersökningar av tekniska föremål samt              dokumentera genom bilder och modeller                                         - kunna beskriva och ge ex på hållfasta konstruktioner.                   -att kunna göra enkla konstruktioner och utifrån dessa pröva idéer/ metoder som förbättrar

-samtala om föremåls betydelse för samhället och hur det har påverkat oss i vardagen

Undervisning – Genomförande och tidsplan

 • genomgångar där fakta, begrepp och modeller förklaras och diskuteras
 • individuellt och gemensamt arbete med undersökningar och konstruktioner

 

Arbetet kommer att pågå under lägerdagarna vid Ranebo juni 2015

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Teknik åk 4-6

1
Ännu ej påbörjat område.
2
3
4
Beskriva tekniska saker
Du kan ge exempel och beskriva enkla tekniska saker som du känner till och några olika delar i dem.
Du kan förklara enkla tekniska saker som du känner till och några olika delar i dem fungerar tillsammans.
Du kan förklara enkla tekniska saker som du känner till och hur några olika delar i dem fungerar tillsammans. Du ger exempel på andra saker som fungerar på ett liknande sätt.
Beskriva konstruktioner
Du kan ge exempel och beskriva på ett enkelt sätt hur några hållbara konstruktioner, som du känner till, byggs upp och vilka material man använder.
Du kan ge exempel och beskriva på ett utvecklat sätt hur några hållbara konstruktioner, som du känner till, byggs upp och vilka material man använder. Du kan beskriva på ett välutvecklat sätt vad de har gemensamt.
Du kan ge exempel och beskriva på ett väl utvecklat sätt hur några hållbara konstruktioner, som du känner till, byggs upp och vilka material man använder. Du kan beskriva på ett välutvecklat sätt vad de har gemensamt.
Konstruera
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett ganska bra sätt att lösa problem och gör enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett bra sätt att lösa problem och gör utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett mycket bra sätt att lösa problem och gör välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Val av metoder
Du kan hjälpa till att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Redovisa
Du kan visa på ett ganska bra sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett enkelt sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett bra sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett mycket bra sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett mycket bra sätt hur du har tänkt.
Diskutera
Utifrån ett historiskt-, etiskt- och miljöperspektiv.
Du kan diskutera på ett ganska bra sätt hur några tekniska saker påverkat samhället utifrån ett historiskt-, etiskt- och miljöperspektiv.
Du kan diskutera på ett bra sätt hur några tekniska saker påverkat samhället utifrån ett historiskt-, etiskt- och miljöperspektiv.
Du kan diskutera på ett mycket bra sätt hur några tekniska saker påverkat samhället utifrån ett historiskt-, etiskt- och miljöperspektiv.