Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

matematik 4 april- 3 juni 2016

Skapad 2015-06-01 21:50 i Freinetskolan Mimer Freinet
Eleverna kommer att arbeta med problemlösning, subtraktion och addition upp till tjugo. De kommer också att arbeta med lästal, problemlösning och att lösa uppgifter med pengars värde.
Grundskola 1 Matematik
...

Innehåll

Centralt innehåll

 • Centralt innehåll:

         Genomgång och arbeta med enkla divisionstal.

 • Gemensamt gå igenom pengars värde 0-100 kronor och lösa uppgifter med pengars värde.
 • .Kan lösa enkla problemlösningsuppgifter och lästal. Eleven kan visa hur man kommer fram till svaret genom att rita svaret med en bild, förklara muntligt hur man kom fram till svaret eller visa hur man kommer fram till svaret genom en uträkning.
 • Öva på addition och subtraktionstal upp till tjugo.

 

 

Arbetssätt, arbetsformer

 

 • Enskilt matematiktest för att testa av delområdena i matematik.
 • Jobba gemensamt och enskilt med att lösa enkla divisionstal.
 • Gemensam genomgång av pengars värde i talområdet 0-100 kronor. Lösa uppgifter med pengars värde enskilt och gemensamt.
 • Lösa lästal och problemlösningsuppgifter gemensamt i helklass och två och två.
 • Skriva  lästal två och två som klasskamrater får lösa.Gemensam genomgång av subtraktion och additionstal upp till tjugo.
 • Öva på att lösa subtraktionstal och additionstal upp till tjugo. Eleverna arbetar med sina matematikböcker och arbetsblad.

 

 

De här förmågorna kommer att bedömas

 • Förmågan att lära, utforska och arbeta självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Öva på att utveckla sin förmåga att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang.
 • Förmågan att använda grundläggande matematiska begrepp till exempel subtraktion och addition och använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Förmågan att föra muntliga matematiska resonemang om olika matematiska begrepp.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: