Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt närområde och natur

Skapad 2015-06-02 11:09 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Grundskola F Biologi
Vi kommer under våren att titta lite närmare på vad som finns i vårt närområde. Ex. djur, växter och träd som finns i vår närmiljö.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer få utveckla din förmåga att:

 • samarbeta tillsammans med andra
 • lyssna och diskutera kring vårt närområde och dess natur  
 • berätta om vår närmiljö och natur
 • känna till olika djur, växter och träd i närområde

Utvärderingen - vad och hur

Vi kommer tillsammans under arbetets gång samtala och diskutera kring vårt närområde och dess natur. Vi reflekterar regelbundet kring vad vi lärt oss genom att titta och samtala kring elevernas uppgifter samt material.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer ibland individuellt, parvis och i grupp få:

 • se på faktafilmer om djur och natu
 • samtala kring djur och natur
 • lyssna på faktatexter om djur och natur
 • undersöka vårt närområde och dess natur
 • skriva och rita kring vårt närområd

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: