Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2015-06-03 14:16 i Slättaskolan Falun
Du kommer att får läsa om en spännande tid i Sveriges historia. Under Medeltiden lades mycket till grund för hur vi lever idag. Kristendomen infördes och med den kom de traditioner som vi har kvar än idag.
Grundskola 4 Historia Religionskunskap

Medeltiden i Norden, en spännande tid när det var stor skillnad i hur människor levde utifrån vilket stånd man tillhörde, adel, präster, borgare eller bönder. Kung var den som tog makten i strid, inte som idag när titeln ärvs. Stockholm grundlades under medeltiden liksom flera andra städer. Sverige blev ett enat rike med gemensamma lagar under denna tid. Riddarna var kungens kämpar och man var övertygad om att solen snurrade runt jorden!

Innehåll

Syftet med arbetsområdet:

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.

Arbetsområde:

Medeltiden - folket i Norden

Medeltiden - maktkamperna i Norden

 

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 

 • din kunskap om hur man levde under medeltiden, adel, präster, borgare, bönder
 • din kunskap om förändringar som inträffade under medeltiden
 • din förmåga att tolka och visa spår av historien i vår tid
 • din förmåga att föra enkla resonemang om orsaker till och konsekvenser av människors levnadsvillkor och handlingar

 

Undervisning (arbetsformer och lärande)

    Du kommer att få:

 • Lyssna när lärare berättar
 • Arbeta i olika arbetshäften
 • Läsa olika texter om bl a digerdöden
 • Delta i diskussioner i grupp och helklass
 • Se filmer
 • Presentera en känd person från perioden i form av en intervju/artikel
 • Göra ett skriftlig/muntlig test där du får visa dina kunskaper

  

Bedömningar

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • återge fakta och samband, både skriftligt och muntligt om hur olika grupper levde under medeltiden
 • att delta i samtal och diskussioner om medeltiden
 • ge exempel på spår från medeltiden och vad dessa kan berätta och diskutera deras tillförlitlighet
 • förklara ord och begrepp med anknytning till medeltiden; som Hansan, pesten, kloster m fl

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Hi Re
Medeltiden Bedömningsmatris år 5

HISTORIA

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan sätta ut medeltiden på en tidslinje och du vet också hur länge och under vilka år medeltiden varade.
Du sätter ut medeltiden i en korrekt ordning på en tidslinje. Du vet på ett ungefär när och hur länge medeltiden varade.
.Du sätter ut medeltiden i en korrekt ordning på en tidslinje. Du vet när och hur länge medeltiden varade.
Du sätter ut medeltiden i korrekt ordning på en tids linje. Du vet när och hur länge medeltiden varade och du kan också berätta varför den började och slutade.
Kyrkans och klostrens betydelse
Du kan beskriva några av de olika arbetsuppgifterna man hade inne i klostret.
Du kan beskriva flera av de olika arbetsuppgifter man hade inne i klostren på ett ganska utvecklat sätt. Du kan även använda dig av några av de begrepp som hör ihop med kyrkan och klostren som t.ex. Abbott, abbedissa, munk, nunna, och påve
Du kan beskriva de olika arbetsuppgifter man hade inne i klostren på ett utvecklat sätt. Du kan även använda dig av några av de begrepp som hör ihop med kyrkan och klostren som t.ex. Abbott, abbedissa, munk, nunna, och påve
Digerdöden
Du kan på ett enkelt sätt beskriva vad digerdöden var och hur den drabbade människorna .
Du kan relativt utförligt beskriva vad digerdöden var och hur den drabbade människorna.
Du kan utförligt beskriva vad digerdöden var och hur den drabbade människorna. Du kan också göra jämförelser med våra dagars sjukdomar.
Du kan beskriva hur människorna levde på landet och i staden på medeltiden.
Du kan göra enkla beskrivningar av hur människorna levde på landet och i stan.
Du kan göra ganska utvecklade beskrivningar av hur människorna levde på landet och i stan. Du kan också göra jämförelser mellan livet i stan och på landet.
Du kan göra utvecklade beskrivningar av hur människorna levde på landet och i stan. Du kan också göra jämförelser mellan livet i stan och på landet
Levnadsvilkor för män, kvinnor och barn
Du kan berätta något om hur män, kvinnor och barn ur olika samhällsklasser levde på medeltiden.
Du kan beskriva relativt noga om hur män, kvinnor och barn ur olika samhällsklasser levde under medeltiden.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva hur män, kvinnor och barn ur olika samhällsklasser levde under medeltiden.
Begrepp
Du förstår några av de begrepp som vi har arbetat med.
Du förstår och kan använda några av de begrepp som vi har arbetat med när du talar och skriver.
Du förstår och kan använda många av de begrepp som vi har arbetat med när du talar och skriver.
Kungarna och maktkamperna i Norden
Du kan ge enkla redogörelser om viktiga händelser ex. Håtunaleken, Nyköpings gästabud och Stockholms blodbad
Du kan ge utvecklade redogörelser om viktiga händelser ex. Håtunaleken, Nyköpings gästabud och Stockholms blodbad
Du kan ge väl utvecklade redogörelser om viktiga händelser ex. Håtunaleken, Nyköpings gästabud och Stockholms blodbad och sätta dessa händelser i ett vidare sammanhang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: