Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mortified

Skapad 2015-06-07 17:10 i Pysslingen Skolor Rudanskolan Pysslingen
Vi kommer att titta på den australienska tv-serien Mortified.
Grundskola 4 – 6 Engelska
För att ni ska få höra mycket engelska och på så vis lära er många nya ord och uttal, ska vi titta på Mortified som handlar om en tjej i er ålder som bor i Australien. När vi tittar på det får ni även inblick i hur livet kan se ut i ett land där man talar engelska. Många av er har sett serien "Pinsamheter" på svenska.

Innehåll

Syfte

Vi kommer att arbeta med följande långsiktiga mål:

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Till dig som elev

Vi kommer att titta på serien med engelsk text, det viktiga är att ni förstår vad det handlar om i stora drag.

Du kommer att få möjlighet att öva på att använda olika strategier för att förstå, det kan vara att titta på vad som händer och på så vis få ett grepp om vad det handlar om. Det bra om du kan uppfatta detaljer i det som händer också.

När vi tittar ska du också fundera över hur livet verkar vara i Australien, ser du några likheter eller skillnader med livet i Sverige.

Efter varje avsnitt kommer vi att diskutera vad avsnittet  handlade om, ju mer detaljer du uppfattar desto bättre är det.

Vi kommer också att arbeta med ordförståelse och besvara frågeställningar skriftligt.

 

Bedömning

Du kommer att få visa din förmåga muntligt och skriftligt.
Följande kunskapskrav kommer att bedömas:

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6
  Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  E 6
  Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: