Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden årskurs 5

Skapad 2015-06-09 16:24 i Dalhemsskolan Helsingborg
Terminssplanering i ämnena historia och religion vt 2015.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap Historia
Under vårterminen kommer vi att arbeta med hur samhälle, kultur och levnadsvillkor förändrades från vikingatiden genom kristendomens införande och Nordens ökade integrering med det kontinentala och kristna Europa. Vi kommer att reflektera över livet på medeltiden, fundera över varför det såg ut som det gjorde och jämföra det med vårt liv idag.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

 

 • att undersöka, beskriva, jämföra och se samband mellan hur samhälle, kultur, politik, migration och levnadsvillkor förändrades från vikingatiden och även att jämföra det med nutid. 
 •  att resonera kring varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
 • att kommunicera och diskutera det vi arbetar med.
 • att använda ämnesspecifika begrepp när du beskriver, resonerar och jämför.
 • att använda av olika källor på rätt sätt genom att granska, tolka och värdera innehållet
 • att undersöka och reflektera över hur religionen kan påverka samhället och livsvillkoren

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Under terminen kommer vi att arbeta med följande arbetsområden 

 • Medeltiden
 • Kristendomens införande i Sverige

För att träna förmågorna kommer vi att:

 • använda olika källor som t.ex. filmer, faktatexter i läroböcker och Internet
 • arbeta med ord och begrepp som kan hjälpa dig att förstå ämnet och själv kunna undersöka, berätta, beskriva och jämföra  
 • titta på serien Ahmad i medeltiden
 • arbeta med expertgrupper inom vissa historiska begrepp
 • skriva biografier om kända medeltida personer
 • varva genomgångar med gruppdiskussioner och enskilda övningar

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 De nordiska staternas bildande.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.

VI KOMMER BEDÖMA HUR (på vilket sätt) DU...

 • kan redogöra för vad som var typiskt för en viss en historisk tid och jämföra den med den tid du själv lever i.
 • kan redogöra för hur olika personer och händelser i historien har påverkat det samhälle vi lever i idag.
 • använder dig av olika källor
 • sätter historiska ord och begrepp i rätt sammanhang i tal och skrift
 • kan reflektera över religionens betydelse i historien och idag
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: