Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bad- is- och båtvett

Skapad 2015-06-11 10:12 i Bruksskolan Munkedal
Under 2 veckor arbetar vi teoretiskt med detta ämnesområde i idrott.
Grundskola 6 Idrott och hälsa

Du kommer att få lära dig att hantera nödsituationer vid vatten under olika årstider.

Innehåll

SYFTE

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer.

FÖRMÅGOR

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

CENTRALT INNEHÅLL

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

ARBETSSÄTT

Under lektionerna kommer vi att arbeta med;

 • Badvett
 • Isvett
 • Båtvett

Vi kommer att se på film och resonera kring hur man ska hantera nödsituationer.

Du kommer att få svara på frågor kring nödsituationer.

Du kommer även att få prova att dra dig fram på is med isdubbar.

BEDÖMNING

Sker kontinuerligt under lektionernas gång. Då bedöms;

 • Aktivt deltagande på lektionen
 • Hur man tänker kring nödsituationer i den skriftliga reflektionen 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: