Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2-3 Forntiden

Skapad 2015-06-11 12:45 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Forntiden ett arbetsområde för åk 2 och 3. Från inlandsisen till och med järnåldern.
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
Vad är istiden? Hur levde människorna under bronsåldern? Vad är en tidslinje? Kan vi se några spår av forntiden idag? Detta är några av de frågor som vi kommer att arbeta med under temat FORNTIDEN.

Innehåll

 

Beskrivning av arbetsområdet:

Du kommer få lära dig om forntiden genom att:

- läsa faktatexter och berättande texter

- dokumentera med text och bild

- göra experiment och andra praktiska övningar

- se på film

- skriva egen berättelse

 

 

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

- att du kan använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

- att du kan beskriva och ge exempel på hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen.

- att du kan ge exempel på hur man kan finna spår av forntiden i språkliga uttryck.

- att du kan ge exempel på några viktiga händelser och hur människor levde i människans tidiga historia.

- att du kan berätta om hur några föremål i samhället har förändrats över tid.

 

Arbetstid för arbetsområdet:

Detta temaområde kommer du få arbeta med på so/no-lektionerna under 36-42.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3

Matriser

SO
Forntiden

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3
Förändring över tid
Eleven kan föra enkla resonemang kring hur några föremål i samhället har förändrats över tid.
Forntiden
Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
Människans tidiga historia
Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Naturen i skönlitteratur, myter och konst
Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Tidslinjer och begrepp
Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: