Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 7-9: Storbritannien

Skapad 2015-06-11 13:20 i Varlaskolan norra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Engelska
Du kommer få ett av länderna som utgör Storbritannien och förbereda en muntlig redovisning. Efter muntlig redovisning kommer du använda dina kunskaper för att skriva en påhittad berättelse om när du var i landet.

Innehåll

Planeringens koppling till läroplanen

Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför dina möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och delta i internationelt studie- och arbetsliv. Undervisningen  i ämnet ska syfta till att du utvecklar dina kunskaper i engelska språket och dina kunskaper om områden och sammanhang där engelska används.

Syfte & Förmågor att utveckla

Centralt innehåll

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

Du kommer att få undervisning om... (Vad?)

 • Fakta om Storbritannien
 • Grammatiska strukturer
 • Uttal och intonation
 • Ord och uttryck

 

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

 • Läsa och lyssna på texter om Storbritannien
 • Söka fakta på nätet och i böcker
 • Med hjälp av insamlad fakta förbereda en muntlig redovisning (gärna med hjälp av power point, photostory eller bara stödord)
 • Med hjälp fantasi och insamlad fakta skriva en uppsats "My trip to..."

 

 

Bedömning

Redovisning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt:

 • Muntlig presentation i liten grupp
 • Skriva uppsats

 

Följande kommer att bedömas:

Se matris!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Ämnesmatris - Engelska 7-9 Lgr11

Skriva
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du formulerar och uttrycker dig enkelt och begripligt och ganska sammanhängande. Du bearbetar och gör enkla förbättringar av dina texter.
Du formulerar och uttrycker dig ganska varierat, tydligt och sammanhängande. Du bearbetar och gör förbättringar av dina texter.
Du formulerar och uttrycker dig med flyt och visar att du har ett stort ordförråd och varierar din meningsbyggnad. Du formulerar dig även med säkerhet och anpassar texten väl till syftet i olika skrivsituationer. Du bearbetar och gör förbättringar av dina texter på egen hand.
Tala/Presentera
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du uttrycker dig enkelt och begripligt och ganska sammanhängande. Du bearbetar och gör enkla förbättringar av ditt tal.
Du uttrycker dig ganska varierat, tydligt och sammanhängande. Du bearbetar och förbättrar ditt tal.
Du uttrycker dig varierat, tydligt, sammanhängande och med flyt. Du formulerar dig även med säkerhet och anpassar ditt tal till olika situationer. Du bearbetar och förbättrar ditt tal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: