👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Area - hur stor yta

Skapad 2015-06-12 08:37 i Drottninghögsskolan Helsingborg
Vi arbetar med begreppet area och hur man kan jämföra areor med varandra.
Grundskola 2 Matematik
Hur stor plats tar en yta? Hur kan vi veta om två ytor är lika stora om de har olika form?

Innehåll

Jämföra

Vi jämför olika ytor med varandra och gissar vilka som är störst. Vi för resonemang som leder till att vi behöver en mätmetod.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Metodisk jämförelse

Vi använder tangram för att jämföra olika ytor. Vårt resonemang ska leda fram till att om alla 7 bitarna täcker figuren är den lika stor som en annan figur där alla bitarna också täcker figuren.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Mäta

Vi resonerar kring möjligheten att jämföra areor med centimeterrutatpapper (kopierat på overheadfilm). Vi gör kvadratdecimeter som sätts samman till en kvadratmeter. Vi gör figurer av hundra rutor. En kvadratdecimeter har alltså samma area som figuren. 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.