Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön grovplanering

Skapad 2015-06-12 09:10 i Myran Dibber Sverige AB
I grovplaneringen definieras hur den övergripande verksamheten ska läggas upp. Där ska rutiner och gemensamma regler utformas och en övergripande strategi tas fram för hur den pedagogiska planeringen kopplas till förskolans läroplansområden.
Förskola

Vi jobbar på grön avdelning med barn från 1-3 år. Vi är 3 entusiastiska barnskötare som arbetar på grön med lång erfarenhet. Vi har tre rum på avdelningen, kök/matrum där man kan pyssla m.m, ett lekrum där det är "rum i rummet" för att få ett lugnare lektempo och arbetsmiljö inomhus. Vi har även ett lite mindre rum som just nu är en hemvrå. Vi strävar naturligtvis efter en lugn och harmonisk barngrupp, men också mycket efter att stärka barnens självförtroende och självkänsla och ansvarstagande.

Innehåll

Normer och värden

Grundverksamhet

Vi ser varje barn som en enskild individ med behandling av lika värde. Att alla barn har rätt att vara barn. Vi uppmuntrar barnen till öppenhet och respekt mot varandra, att vara en bra kompis.

Som pedagoger på förskolor är det viktigt att se utifrån barnens ögon "barn perspektiv". Allt man gör är kanske inte det bästa? -då får man tänka om och sätta sig i deras nivå.


Barns inflytande

Vi har inte bara ett barn på avdelningen utan vi måste utgå från alla barn vi har och försöka anpassa oss utefter alla olika intressen var och en har för att tillfredsställa barnen.

Är "Lisa" intresserad av pussel, då får hon göra pussel. Är "Erik" intresserad av att göra halsband med små, små pärlor, ja då får han göra de.

Alla har olika intressen men om man möjligtvis har ett projekt pågång som exempelvis, spela på trumma, då kanske ett barn är intresserad av att spela medans ett annat barn är intresserad i färgen på trumman så då får man utveckla var och ens barns intresse i det projekt man håller på med tillsammans. Det ska handla om utveckling och kör man bara på utan att se sig omkring blir det svårt att utveckla den nyfikenhet som finns och lärandet.

vi låter barn ha inflytande i val av aktiviteter och i verksamheten genom bland annat samling, sånger, böcker och samtal. Barnen har inflytande och är delaktiga i dokumentationsarbete. Både organiserade och spontana aktiviteter erbjuds under dagen som utgår från barns intresse och nyfikenhet.

Genom pedagogisk dokumentation har barnen möjlighet att reflektera över sitt eget lärande och sin utveckling tillsammans med oss.

 

Lpfö 98

*samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling , lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa det barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling.

Vi strävar efter att barnen själva ska tänka och bli mer delaktiga i det som komma skall. Exempel,sånger och utflykter oavsett vilka utflykter man väljer att göra m.m, utomhuslek, lika så val av böcker i biblioteket för att få en mer intressant sagostund på förskolan.

Lpfö 89

*utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.

*utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.

 

Utveckling och lärande

Vårat förhållningssätt till barns lärande utgår från barnens intresse. Vi delar upp oss i små grupper där vi arbetar med barnens intressen samt planerade aktiviteter. Vi lyfter fram barns frågor och deras nyfikenhet. Barnen får vara delaktiga och komma med förslag om vad vi ska göra och hur vi använder oss utav olika material när vi arbetar, det kan vara allt från innemiljö som naturmiljö

Förskola och hem

Föräldramedverkan

 

Vi skickar alltid ut ett välkomsbrev vid inskolningstid. Där står det lite information om vår förskola och annan övrig information. Under inskolningstiden får föräldrarna en god insyn och introduktion om verksamheten och den dagliga kontakten vid lämning och hämtning.

Vi vill att föräldrar ska vara så delaktiga som möjligt i vår verksamhet. Veta vad syftet är med det jobb vi gör. Därför har vi Utvecklingsamtal, uppföljningssamtal, föräldramöte m.m. Ett forum som passar alldeles utmärkt att få information och en större inblick i vårt arbete och som förälder kunna fråga frågor som blir besvarade av oss.

Vi har föräldrarenkäter som också delas ut till alla föräldrar där man som föräldrar kan vara med och påverka utvärderingen av verksamheten.

Vi har även unikum som är ett webbverktyg för samarbete mellan barn, pedagoger och våra föräldrar. där ingår information, läroplansmål, verksamhetens utveckling och barnens lärande som föräldrarna kan ta del av.

Uppföljning, utvärdering och utveckling

När vi dokumenterar använder vi oss utav iPad, kamera, intervjuer m.m. Vi samtalar om vad vi gjort samt får barnen återkoppla och repetera deras utvärdering

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: