Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English - Music

Skapad 2015-06-12 09:50 i Nolhagaskolan Alingsås
I detta arbetsområde lär du dig att använda engelska ord som har med musik och artistlivet attt göra.
Grundskola 7 Engelska

Innehåll

Ämne: Engelska


Arbetsområde:Musik


Syfte:


Centralt innehåll:


Kunskapskrav:


Ämne: Engelska


Arbetsområde: Music

I detta arbetsområde lär du dig att använda engelska ord som har med musik och artistlivet attt göra.

Konkreta mål:

Du ska lära dig ord och uttryck som har med musik att göra.

Du ska visa att du kan använda detta nya ordförråd när du berättar om en musikartist eller musikgrupp.

Du ska kunna förstå när andra pratar om musik.


Bedömning:

Bedömning på detta arbetsområde

Din förmåga att:

 • höra och förstå när någon pratar om musik
 • läsa och förstå texter om musik
 • uttrycka dig muntligt - hur väl du kan använda ord och fraser som hör till temat musik.
 • hur tydligt och sammanhängande du kan tala.
 • uttal och intonation

Du får visa dina förmågor i ett skriftligt prov

På provet kommer hörförståelse, ord och fraser, läsförståelse.

Du ska muntligt berätta om en artist/musikgrupp som du har skrivit om.

 

Undervisning:

Vi kommer att arbeta med ordförrådet på s. 12-13 Wings 7 Blue

Vi arbetar med texterna i Section 1, Wings 7 Blue och tränar läs- och hörförståelse.

Du skriver en egen text om en artist.

Du presenterar detta arbetet muntligt.

 

Uppgifter

 • The life of an artist/a group

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  A 9

Matriser

En
English - Music

Rubrik 1

 • En  E 9   Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
 • En  C 9   Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
 • En  A 9   Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: