Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väder & vatten

Skapad 2015-06-12 09:52 i Harbo skola Heby
Vad är egentligen väder? Hur uppstår en vind, åska eller varför haglar det? Vad menas med högtryck? Hur fungerar en barometer? Hur ser man att det är en sjö på kartan? Det här och mycket mer kommer du att kunna svara på när vi är klara med detta!
Grundskola 4 Fysik Kemi Geografi Matematik Svenska
Vad är egentligen väder? Hur uppstår en vind, åska eller varför haglar det? Vad menas med högtryck? Hur fungerar en barometer? Det här och mycket mer kommer du att kunna svara på när vi är klara med detta!

Innehåll

1. Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll som arbetsområdet tar upp

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Fy  4-6
  Fysiken i naturen och samhället Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

3. Vad ska vi göra?

—Vi kommer att
- ha en egen väderstation
- föra väderdagbok
- göra diagram och tabeller över väder
- söka fakta och information
- läsa texter
- göra muntliga redovisningar
- göra experiment
- skriva labrapporter
- titta på filmer
 
 
—Ni ska i grupper tillverka några mätinstrument. Detta ska redovisas så att alla förstår hur de fungerar och vad de används till.
—Barometer
—Vindmätare
—vindriktningsmätare
Ni gör också några laborationer som kommer stå framme under en längre tid;
Slutet kretslopp
Vattnets kretslopp
Avdunstning 
 
 
—Vi lär oss om väder. Vilka olika slags väder finns det? Vad gör en meterolog? Hur kan man veta hur vädret ska bli?
—Vi kommer titta på någon väderprognos
 
—Ni kommer i grupper eller själva att göra en väderkarta och hålla en väderprognos, precis som på TV för resten av klassen. Ni bestämmer om ni vill göra det live eller spela in med en Ipad.
 
—
 
 2. Vad bedömer jag?

Jag kommer att bedöma;

- din förmåga att söka information på olika sätt om väder och vind

- din förmåga att använda informationen

- din förmåga att berätta om olika väderfenomen

- din förmåga att berätta om vattnets egenskaper och kretslopp

- din förmåga att göra diagram utifrån de uppgifter ni får fram i väderstationen

- din förmåga att göra en muntlig presentation

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 6
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Fy  E 6
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Ke  E 6
  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ke  E 6
  Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.

Matriser

Fy Sv Ma Ke Ge
Allmän bedömningsmatris Harbo skola

Med stöd/till viss del.
Enkel/Grundläggande
Utvecklad/God
Välutvecklad/Mycket gody nivå
Söka och använda information
Din förmåga att söka och använda information
Olika väderfenomen
Din förmåga att berätta om olika väderfenomen Redovisningar
Vttnets egenskaper och kretslopp
Din förmåga att berätta om vatten och kretslopp Redovisningar
Diagram
Din förmåga att göra ett diagram utifrån den fakta vi får från vår väderdagbok
Muntlig presentation
Din förmåga att göra en muntlig presentation. Väderpresentation och redovisningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: