Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska Vale 7 kap. 1-4

Skapad 2015-06-12 15:18 i Nolhagaskolan Alingsås
Nu börjar vi från början och repeterar de vi arbetade med i åk 6 - hälsningsfraser, presentation, siffror, färger.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Nu börjar vi från början och repeterar de vi arbetade med i åk 6 - hälsningsfraser, presentation, siffror, färger.

Innehåll

Ämne: Repetition från spanska åk 6

 

Arbetsområde:

Vi läser och lyssnar på texter från Vale 7 kap 1 - 4.  

 • hälsningsfraser
 • berätta om sig själv och fråga andra
 • siffror
 • färger
 • kläder
 • adjektivböjning
 • un/una - el/la
 • verbet tener

 

Ämne: Repetition från spanska åk 6

 

Arbetsområde:

 • hälsningsfraser
 • berätta om sig själv och fråga andra
 • siffror
 • färger
 • kläder
 • adjektivböjning
 • un/una - el/la
 • verbet tener
 • vänster, höger, i mitten

Konkreta mål:

Du ska kunna använda rätt hälsningsfraser

Du ska kunna presentera dig

Du ska kunna berätta om dig själv

Du ska kunna ställa frågor till andra

Du ska kunna siffrorna 1 till 50

Du ska kunna ord för färger.

Du ska kunna ord för kläder

Du ska kunna använda un/una - el/la på rätt sätt

Du ska kunna använda ändelser på adjektiv

Du ska kunna tre former av verbet tener

Du ska kunna orden för vänster, höger och i mitten

 

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • förstå talad spanska när någon hälsar och presenterar sig
 • uttrycka dig muntligt när du presenterar dig själv
 • ställa och svara på enkla frågor om vem någon är
 • korrekt använda ändelser på adjektiv
 • korrekt använda un/una - el/la (en/ett -den/det)

 

På provet får du visa att du kan siffror, hälsningsfraser, färger, och att du kan använda adjektiv, un/una - el/la.

Undervisning:

Du får lyssna på och läser texterna i Vale 7 kap 1 - 4

Du får träna på dialoger med frågor om namn, ålder, syskon, favoritklubb m.m.

Du får träna på att presentera dig själv

Du får arbeta med övningar för att träna siffror, färger, adjektivändelser

Du får arbeta med övningar för att träna hur du korrekt ska använda un/una - el/la (en/ett -den/det)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  A 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9

Matriser

M2
Nolhaga Bedömningsmatris Moderna språk, Lgr 11

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Hörförståelse
Du visar att du förstår mycket lite av det du hör.
Du visar att du förstår det mest väsentliga av det du hört.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och även en del tydliga detaljer i det du hör.
Du visar att du förstår både helheten och flertalet väsentliga detaljer av det du hör.
Läsförståelse
Du visar att du förstår mycket lite av vad du läser.
Du visar att du förstår det mest väsentliga av det du läser.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och även en del tydliga detaljer i det du läser.
Du visar att du förstår både helheten och flertalet väsentliga detaljer av det du läst.
Muntlig uttrycksförmåga
Du har svårigheter med att tala då du presenterar, sammanfattar eller återger någonting.
Du talar på ett enkelt sätt och kan uttrycka dig med både fraser och meningar då du presenterar, sammanfattar eller återger någonting.
Du talar på ett enkelt, men ganska tydligt och till viss del sammanhängande, då du presenterar, sammanfattar eller återger någonting.
Du talar enkelt men tydligt och kan binda ihop dina meningar och tala ganska sammanhängande då presenterar, sammanfattar eller återger någonting.
Skriftlig förmåga
Du har svårigheter med att skriva meningar och fraser så att det blir begripligt.
Du skriver enkla meningar och kan också använda vissa fraser även om de innehåller en del grammatiska fel.
Du skriver enkla men tydliga meningar och fraser som innehåller några få grammatiska fel.
Du skriver enkla och tydliga meningar och fraser med få grammatiska fel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: