Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En läsande klass år 4-5

Skapad 2015-06-15 13:36 i Ilsbo skola Nordanstig
Genom olika strategier ge eleven verktyg och hjälp att öka sin förmåga till fördjupad läsförståelse.
Grundskola 4 – 5 Svenska Svenska som andraspråk
Du kommer att få kunskap om olika lässtrategier som vi kommer att använda i vårt arbete med läsförståelse och genom dem få hjälp att lättare förstå en texts budskap/innehåll.

Innehåll

 

Arbetssätt

Vi ska lyssna på/läsa texter, samtala runt texternas innehåll.

Använda olika läsförståelsestrategier för att förtydliga texten och dess innehåll (spågumman, detektiven, reportern, konstnären och cowboyen) 

T.ex. Vad var svårt? Vad förstod vi inte? Hur kan vi göra för att förstå vad ett ord betyder? Hur kan vi ta reda på vad någon känner? Vilken bild har du gjort i ditt huvud?

 

 

 

Kunskapskrav

Du ska ha kännedom om de olika läsförståelsestrategierna och om hur du kan använda dig av dem. (Spågumman, detektiven, reportern, konstnären och cowboyen)

 

Bedömning

Genom att aktivt delta i textsamtal visar du att du kan använda de olika   läsförståelsestrategierna när du läser olika typer av texter:

 • att förutsäga (Spågumman)
 • att ställa frågor (Reportern)
 • att utreda oklarheter (Detektiven)
 • att sammanfatta (Cowboyen)
 • att se inre bilder (Konstnären)

Du ska också kunna berätta om innehållet i texten muntligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: