Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2015-06-15 23:44 i Västra skolan Hudiksvall
Vi lär oss vad olika kroppsdelar heter och om funktioner i kroppen.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Under ett par veckor kommer vi lära oss mer om kroppen, olika kroppsdelar och kroppens funktioner.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet

I skolan ska man lära sig om människans kroppsdelar och olika funktioner.

Under några veckor kommer vi därför att lära oss om människokroppen. Vi kommer att lära oss namnen på olika kroppsdelar och läsa om olika viktiga funktioner i kroppen. Vi kommer att göra enkla undersökningar. När vi gör undersökningar ska vi ibland träna på att använda text och bild för att beskriva det vi undersökt. Vi kommer också att prata om vad det innebär att leva hälsosamt och vad vi kan göra för att leva hälsosamt.

Vad ska jag som elev utveckla?

Du kommer att utveckla dina kunskaper om människokroppen och lära dig namnet på några kroppsdelar. I arbetet kommer ditt ordförråd utvecklas och du kommer att lära dig många ord och begrepp som handlar om kroppen.

Du kommer också att lära dig om olika funktioner i kroppen, som till exempel lungorna och hjärtat. Du kommer att öka din förståelse för våra kroppens olika funktioner och våra sinnen.

Du kommer att utveckla din förmåga att undersöka och experimentera för att lära dig nya saker. Du kommer också att utveckla din förmåga att använda text och bild för att dokumentera och beskriva de undersökningar du gjort.

Till sist kommer du att utveckla dina kunskaper om vad det innebär att leva hälsosamt. Du kommer också att utveckla din förmåga att tänka och reflektera då du själv får fundera och ge exempel på vad du kan göra för att leva hälsosamt.

Vad ska vi arbeta med?

Vi ska arbeta med människokroppen. Vi kommer att lära oss namnet på olika kroppsdelar och läsa och prata om olika viktiga funktioner i kroppen.

Vi kommer att arbeta med våra (elevernas) egna funderingar om kroppen, och försöka finna svar på dessa.

Vi kommer att göra enkla undersökningar om den egna kroppen och om våra sinnen. När vi gör olika undersökningar kommer vi också träna på att dokumentera dem med hjälp av text och bild.

 Vi kommer också att lära oss om vad det innebär att leva hälsosamt och vad vi kan göra för att leva hälsosamt.

Hur ska vi arbeta?

Vi läser och pratar om kroppen med fokus på kroppsdelarna och kroppens viktiga funktioner. Vi använder oss av Internet; Espresso, NE, böcker från biblioteket, tv program från UR, för att samla fakta om kroppen

Vi utför enkla undersökningar om den egna kroppen där vi också tränar på att dokumentera våra undersökningar. Undersökningarna genomför vi individuellt och i mindre grupper.

Bedömning

 • Du kan namnge några kroppsdelar.
 • Du kan ge exempel på och beskriva några av kroppens viktiga funktioner.
 • Du kan ge ett exempel på hur människor kan leva hälsosamt.
 • Du är aktiv och deltar i undersökningarna om kroppen.
 • Du dokumenterar dina undersökningar utifrån givna instruktioner och kan återberätta vad du gjort och hur du gjort.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: