Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik F-1, Taluppfattning lå 16/17

Skapad 2015-06-16 10:08 i Kopperskolan Stenungsund
Grundskola 1 Matematik

Vi kommer att arbeta med förmågorna i matematik utifrån elevens utveckling och behov. Förmågorna kommer att bedömas i åk 1.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i matematik ska syfta till:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll - konkretiserade mål

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Förmågor som ska utvecklas är:

Analysförmåga - eleven ska kunna se samband och strategier mellan tex mönster, geometriska objekt, addition och subtraktion.  

 • ramsräkna 0-100
 • talens grannar
 • samband mellan addition och subtraktion 0-10
 • Likhetstecknets betydelse
 • geometriska objekt (kvadrat, rektangel, triangel och cirkel)
 • fortsätta på påbörjade mönster, bygga och konstruera egna mönster

 

Kommunikativ förmåga - eleven ska kunna lösa enkla problem genom att samtala, resonera, förklara, rita, motivera och formulera med matematiskt språk.

 • Jag tänkte så här..
 • Jag gjorde så här..
 • Det blir så här för att..
 • Hur tänker du?
 • Jag ritade så här..

 

Begreppslig förmåga - eleven ska förstå vad begrepp och ord betyder och hur de hör ihop med varandra.

Matematiska begrepp såsom tex

 • lägesord (tex över, under, mellan)
 • motsatsord
 • tom, full, halvfull, lätt
 • fler - färre
 • mönster
 • udda - jämt
 • dubbelt - hälften
 • antal
 • addition och subtraktion
 • talkamrater
 • tiokompisar
 • likhetstecknet
 • större än och mindre än
 • räkneord - ordningstal
 • dubblor m fl

 

Procedurförmåga - eleven ska kunna söka, samla, värdera, pröva, strukturera och sortera information samt kunna olika matematiska strategier.

 • ramsräkna 0-100
 • talkamraterna 0-10, 10-20
 • 2, 5 och 10-hopp
 • tiokompisar
 • dubblor
 • störst först 
 • problemlösning

 

Metakognitiv förmåga - eleven ska kunna välja strategier och metoder som är anpassade till problemets karaktär samt reflektera över om svaret är rimligt.

 • reflektera över när du räknar addition och subtraktion
 • reflektera över och om svaret är rimligt

Förmågor som ska bedömas:

Vi kommer  bedöma din förmåga att:

 • förstå sambandet mellan siffrorna på tallinjen 0 - 100
 • förstå sambandet mellan siffra och antal 0- 10, 10-20
 • förstå sambandet mellan addition och subtraktion 0-10, 10-20
 • förstå innebörden av likhetstecknet =, större än > och mindre än <
 • förstå sambanden mellan de geometriska objekten och förklara var dessa finns i vardagen
 • förstå begreppen udda-jämnt, fler-färre, dubbelt-hälften samt förståelsen för talmönster i 2-, 5- och 10-hopp
 • resonera och förklara hur du ritat, byggt eller konstruerat egna mönster.

 

 • kunna lösa enkla problem genom att samtala, resonera, förklara, rita, motivera och formulera med matematiskt språk.

 

 • förstå vad begrepp och ord betyder och hur de hör ihop med varandra.

 

 • söka, samla, värdera, pröva, strukturera och sortera information samt kunna olika matematiska strategier.

 

 • kunna välja strategier och metoder som är anpassade till problemets karaktär samt reflektera över om svaret är rimligt.

 

 

 

 

 

 Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: