Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Falun

Skapad 2015-06-16 10:50 i Tegelbruksskolan Falun
Vi kommer att arbeta med temat Falun under de första veckorna på höstterminen.
Grundskola 3 NO (år 1-3) SO (år 1-3)

Vi kommer att arbeta med Falun ur ett historiskt perspektiv.

Innehåll

Syfte

Att du kan diskutera, analysera, jämföra och reflektera över:

 • faktorer som är viktiga för att Falun ser ut som det gör idag,
 • faktorer som påverkat individen och samhället
 • utifrån resultat av egna undersökningar

 

 

Läroplanens centrala innehåll.

Mål

När arbetsområdet är slut ska du kunna:

 • Känna till några myter som du kan berätta om och prata om med dina kamrater,
 • göra en enkel fältstudie/undersökning utifrån en tydliga instruktioner,
 • göra en enkel dokumentation av dina resultat,
 •  jämföra, prata om din undersökning tillsammans med andra,
 • beskriva orsaker till att Falun blev en stad,
 • jämföra levnadsvillkor förr och nu samt ge exempel,
 • förstå en tidslinje.

Undervisningen/arbetsmetoder

Vi kommer att:

 • undervisa/berätta
 • titta på film
 • ha diskussioner i smågrupper och helklass
 • göra fältstudier
 • mm

Bedömning.

Vi kommer att se om  du nått målen:

 • i ditt arbete i klassrummet
 • hur du deltar och bidrar i grupparbeten
 • dina olika arbeten som du gör
 • genom samtal.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: