👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religionskunskap årskurs 5 höstterminen

Skapad 2015-06-16 14:45 i Junibackens skola Ludvika
Vad är religion?
Grundskola 5 Religionskunskap
Människor har i alla tider funderat på om det finns någon eller något som har skapat jorden och allt som lever. Man har sökt något gudomligt - något heligt.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Du ska få lära dig om:

- Ritualer, levnadsregler och heliga platser i judendomen och islam.

Hur ska du lära dig detta?

Du ska lära dig detta genom att:

- Analysera judendomen och islam.
- Analysera hur de olika religionerna påverkar och påverkas av samhället.
- Resonera och argumentera kring religiösa frågeställningar.
- Söka och ta del i information om religionerna, och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Vad kommer att bedömas?

Du kommer att bli bedömd i dina kunskaper och din förmåga att:

- Beskriva och använda dina kunskaper om ritualer, levnadsregler och heliga platser/rum i judendomen och islam.
- Redogöra, resonera och reflektera kring likheter och skillnader i de olika religionerna.

Hur du får visa vad du kan?

Du får möjlighet att visa vad du kan genom:

- Klassrumsdiskussioner
- Redovisningar
- Skriftliga prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6

Matriser

Re
Religionskunskap årskurs 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Judendom och islam
Heliga platser eller rum, ritualer och levnadregler
Du kan berätta om några heliga platser eller rum, ritualer och levnads regler som hör till judendom och islam.
Du kan berätta om flera heliga platser eller rum, ritualer och levnads regler som hör till judendom och islam.
Du kan berätta om de flesta heliga platser eller rum, ritualer och levnads regler som hör till judendom och islam.
Likheter/skillnader
Du kan enkelt resonera om likheter och skillnader mellan judendom och islam. Du kan ge något exempel.
Du kan resonera om likheter och skillnader mellan judendom och islam. Du ger flera utvecklade exempel.
Du kan resonera om likheter och skillnader mellan judendom och islam. Du ger flera utvecklade detaljerade exempel.
Religiösa uttryck centrala tankegångar
Du kan enkelt berätta om islams och judendomens tro och lära och visa hur detta syns i människornas liv. Du kan ge ett exempel.
Du kan väl berätta om islam och judendomens tro och lära och visa hur detta syns i människornas liv. Du kan ge några exempel.
Du kan utvecklat och detaljerat berätta om islam och judendomens tro och lära och visa hur detta syns i människornas liv. Du kan ge flera exempel.
Informationssökning
Källors användbarhet
Du kan söka information om olika religioner och använder då olika typer av källor på ett i ganska fungerande sätt. Du kan enkelt berätta om vad man kan använda informationen och källan till.
Du kan söka information om olika religioner och använder då olika typer av källor på ett fungerande sätt. Du kan berätta om vad man kan använda informationen och källan till.
Du kan söka information om olika religioner och använder då olika typer av källor på ett i mycket fungerande sätt. Du kan utvecklat och detaljerat berätta om vad man kan använda informationen och källan till.