Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fotosyntes-förbränning-kol och kolföreningar

Skapad 2015-06-16 15:14 i Alingsås
Grundskola 8 Kemi Biologi
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.

Förväntat resultat

Förmågor och begrepp som vi tränar på:

Föra underbyggda resonemang om kemiska processer 

Att förstå kemiska processer och hur de används i vardagen och samhället 

Kunna den kemiska reaktionen som sker vid fotosyntesen.

Kunna den kemiska reaktionen som sker vid förbränning.

Kunna redogöra för kolets kretslopp.

Ha grundläggande kunskaper om kolatomen och vad ett organiskt ämne är.

Kunna namnge olika former av rent kol och veta vad de används till.

Känna till processer som tex. torrdestillation och oljeraffinering.

Ha kunskap om de olika bindningsstrukturerna som kol kan ha.

Kunna namnge och ange molekylformler och strukturformler av de fem första kolvätena i metanserien.

 

 

Aktiviteter och uppgifter

Gemensamma genomgångar och diskussioner.

Film.

Laborationer med mikroskop och kemiska laborationer.

Studier i läroboken avsnitt:

Fotosyntes,  Kolets kretslopp, Atomer o grundämnen, Grundämnet kol, Kemiska föreningar, Kolatomen och livets kemi, Kolväten, Livets kemi 

                                                                                                                           

                                                                                                                           

                                                                                                                           

                                                                                                                           

Bedömning av arbetsområdet sker genom:

Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier 
Kemiska processer och samband i naturen 
Kemi i vardag och samhälle 
Påverkan på miljön & hållbar utveckling 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: