Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

teknik

Skapad 2015-06-17 12:50 i Gamla STR F-6 2021 Båstad
Till vad kan man använda en kupad hand? Vad är en hävstång? Vem uppfann hjulet? Hur ser det ut inuti ett tangentbord? Alfred Nobel och Marie Curie-vilka var de?
Grundskola 3 Teknik
Till vad kan man använda en kupad hand? Vad är en hävstång? Vem uppfann hjulet? Hur ser det ut inuti ett tangentbord? Alfred Nobel och Marie Curie-vilka var de? Kan Du uppfinna något?

Innehåll

Syftet med undervisningen

Undervisningen ska bidra till att Du utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla mänskliga behov med hjälp av teknik.

Du ska få förutsättningar för att utveckla en egen teknisk idé och en lösning till den.

Du ska få kunskaper om hur människor i olika tider löst sina behov av tekniska lösningar och hur vi dragit nytta av det.

 

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll åk 1-3

 

Kopplingar till läroplan

 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Avsnitt 3

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att undersöka några föremål som Du använder i din vardag. Vilken teknik har man använt? Finns det förbättringar att göra? Vilka isåfall?

Vi ska titta på hur hävstången, hjulet, kilen, skruven och det lutande planet fungerar och vad vi har för användning av dem. Hur har de uppkommit? Vem uppfann dem och varför? Hur har de utvecklats och förbättrats?

Vi ska "pilla isär" begagnade teknikprylar och se hur de ser ut invändigt Sedan ska vi använda delarna till nya tekniska uppfinningar.

Du ska få utforska en teknisk sak/maskin och sedan berätta muntligt för klassen om ditt arbete.

Du kommer att få bekanta dig med några världsberömda uppfinnare.

 

 

 

Matriser

Tk
Matris i Teknik åk 1-3

Tekniska lösningar och arbetssätt

Förmåga att undersöka några vardagliga föremål
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
Du kan undersöka några vardagliga föremål.
Du kan undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.
Förmågan att arbeta med egna konstruktioner
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
Du arbetar med konstruktioner.
Du arbetar med konstruktioner och du slutför dem. Det blir en enkel modell.
Du genomför konstruktioner och prövar möjliga idéer till lösningar. Du bidrar med egna idéer som för arbetet framåt.
Förmågan att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • Tk  1-3
Du kan med hjälp av ledande frågor använda enkla ord och begrepp.
Du använder oftast enkla ord och begrepp i rätt sammanhang under arbetets gång.
Du använder enkla ord och begrepp i rätt sammanhang.
Förmågan att dokumentera arbetet
 • Tk  1-3
Du arbetar med enkla dokumentationer.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, bilder eller fysiska modeller.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, bilder eller fysiska modeller där syftet med arbetet framgår.

Teknik, människa, samhälle och miljö

Förmågan att analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
Du kan ge exempel på några vardagliga föremål som har förändrats över tid.
Du kan berätta om några vardagliga föremål som har förändrats över tid.
Du kan resonera om hur och varför några vardagliga föremål har förändrats över tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: