👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Styrketräningsprogram 9A

Skapad 2015-06-18 11:14 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Grundskola 9 Idrott och hälsa

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Din uppgift är att komponera ett träningsprogram för dig själv. I programmet ska ingå övningar där du tränar styrka. Tanken är att programmet skall lämnas in till och sedan visas upp för lärare på lektionstid. Du väljer själv om du måste använda ett gym för att göra dina övningar eller om du kan göra det med endast dig själv som vikt.

Du får använda internetsidor, böcker etc som hjälp men ange alltid källhänvisning, alltså varifrån du tagit ditt material. Tänk på att skriva med egna ord och ej kopiera en text rätt av!

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Tidsplan för arbetsområdet hittar du på veckoplaneringen i Google Classroom. Inlämning av program sker fredag 17/11.

 

 
 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Styrketräningsprogram

Kunskapskrav

Eleven kan ge beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
E
C
A
Uppvärmning & Stretchning
Eleven kan till viss del förklara vikten av uppvärmning och stretchning.
Eleven kan relativt väl förklara vikten av uppvärmning och stretchning. Eleven har med uppvärmning och stretching i sitt styrkeprogram.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förklara vikten av uppvärmning och stretchning. Eleven har med uppvärmning och stretching i sitt styrkeprogram som är anpassade efter de övningar som valts. Stretchprogrammen hänvisar också till vilka muskler som stretchas.

Kunskapskrav

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
E
C
A
Styrketräningens effekt på hälsan
Eleven kan till viss del beskriva för- och nackdelar med styrketräning.
Eleven kan relativt väl beskriva för- och nackdelar med styrketräning.
Eleven kan väl beskriva för- och nackdelar med styrketräning.
Hälsoanalys
Eleven kan till viss del analysera sina fysiska styrkor och svagheter.
Eleven kan relativt väl analysera sina fysiska styrkor och svagheter.
Eleven kan väl analysera sina fysiska styrkor och svagheter.
Ny aspekt

Kunskapskrav

Eleven kan sätta upp mål för och planera träning.
E
C
A
Anpassning
Eleven kan föra enkla resonemang om hur valet av styrkeövningar passar individen.
Eleven kan föra relativt väl underbyggda resonemang om hur valet av styrkeövningar passar individen.
Eleven kan föra väl underbyggda resonemang om hur valet av styrkeövningar passar individen.
Repetitioner & Set
Eleven kan till viss del beskriva antalet repetitioner och set i övningarna och kan till viss del göra resonemang om dess konsekvenser.
Eleven kan till relativt väl beskriva antalet repetitioner och set i övningarna och kan relativt väl göra resonemang om dess konsekvenser.
Eleven kan väl beskriva antalet repetitioner och set i övningarna och kan väl resonera om dess konsekvenser.

Kunskapskrav

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
E
C
A
Teknik
Eleven kan genomföra styrkeövningarna med viss teknik.
Eleven kan genomföra styrkeövningarna med relativt god teknik.
Eleven kan genomföra styrkeövningarna med god teknik.