Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur mår du, egentligen?

Skapad 2015-06-26 23:37 i Centralskolan Västerteg
Dagligen påverkas vi på olika sätt genom vår sömn, kost, motion, stress och sociala relationer. Hur vi förhåller oss till dessa 5 olika faktorer har betydelse och påverkar hur vi mår. Går jag och lägger mig i tid, äter jag regelbundet, tränar jag regelbundet, hur upplever jag stress i min vardag och hur ser mina sociala relationer ut. Så frågan är "Hur mår du?"
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap Biologi Idrott och hälsa Matematik

Innehåll

Mål

Arbetets innehåll

Planera en undersökning om hur vår psykiska hälsa påverkas av sömn, kost, motion, stress och sociala relationer.

Undersökningen består av två delar:
1. Enkät (två personer från varje grupp)
2. Studiebesök (två-tre personer från varje grupp)

 

Arbetssätt och redovisningsform

 • Sammanställ intrycken från studiebesöket.

 • Försök tolka resultaten från enkäten. Använd eventuellt statistiska termer för att beskriva resultaten.

 • Sök fakta. Hur borde vi leva för att må bra? Utnyttja länkarna.

 • Jämför resultat från enkät och studiebesök med det ni hittar på nätet.

 • Fundera över varför era resultat ser ut som de gör. Vad skulle man kunna göra åt det som gör att vi inte mår bra? Analysera och dra slutsatser!

 • Resultatet från intervjun och enkäten, tillsammans med fakta sammanställs.

 • Viktigt att få med analys och slutsats.

 • Välj redovisningsform och förbered redovisning. Tid 8-15 min per grupp.

Visa din kunskap - Bedömning

Det kommer att vara en individuell inlämningsuppgift i slutet av projektet.

Uppgifter

 • Test av planering.

 • Psykologi

 • Test3

 • Test2

 • Konsten att ta det lugnt

 • Test

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  E 9

Matriser

Ma Bi Hkk Idh
Fg Hur mår du - individuella uppgiften

Ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Ej läst
Bi Aspekt 1
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Bi Aspekt 4
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: