Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En läsande klass

Skapad 2015-06-29 15:53 i Garnvindeskolan Ale
Grundskola 1 – 3
Hela detta läsår kommer vi arbeta med "En läsande klass" för att öka läsförståelsen. Det ska vi göra med hjälp av fem läsfixare som ger oss olika redskap för att förstå, samtala och tänka kring texter. De fem läsfixarna är spågumman, reportern, konstnären, detektiven och cowboyen. När man behärskar alla läsfixarna är man en stjärnläsare.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

Konkretisering av mål

I det här arbetsområdet kommer du att lära dig att...

...förutse vad olika texter handlar om

...reda ut vad nya ord och uttryck betyder

...sammanfatta det viktigaste i texterna vi läser

...fundera på vilka inre bilder och upplevelser vi får av det vi läser

...ställa frågor om texterna, finns svaren i texten, mellan raderna eller bortom raderna

Arbetssätt

Du kommer få arbeta med läsförståelse både genom egen läsning och genom att lyssna till högläsning.

Vi kommer läsa olika genrer av texter och använda oss av läsfixarna som stöd och hjälp.

Vi kommer jobba i grupp, parvis och enskilt.

Bedömning

Det kommer att bedömas hur du på lektioner, i samtal och text/bild visar att du kan...

...förutse vad olika elevnära texter handlar om.

...reda ut vad nya ord och uttryck betyder.

...sammanfatta det viktigaste i texterna vi läser på ett enkelt vis.

...fundera på vilka inre bilder och upplevelser vi får av det vi läser.

...ställa frågor om texterna, finns svaren i texten, mellan raderna eller bortom raderna på enkelt sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  SvA  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: