Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gustav Vasa

Skapad 2015-07-12 20:53 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Ett arbetsområde om Gustav Vasa och Sverige under 1500-talet.
Grundskola 5 Svenska Historia Bild
Vad hände egentligen vid Stockholms blodbad? Varför åker vi Vasaloppet? Varför firar vi Sveriges nationaldag den 6 juni? Hur levde man under 1500-talet jämfört med idag? Det och många andra saker kommer du få reda på i detta arbetsområdet.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

-Veta hur man levde under 1500-talet och vad som

hände då.

- Känna till vad som hände vid Stockholms blodbad och

händelserna som ledde fram till det.

- Veta vem Gustav Vasa var, hur han levde, regerade och

hur han har påverkat vår historia.

- Kunna använda dig av din kunskaper om människors

levnadsvillkor och värderingar då och jämföra med hur det är idag.

- Föra enkla resonemang kring orsaker till att samhället och

människors levnadsvillkor har ändrats.

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma:

- dina kunskaper om Vasatiden genom att titta på dina faktatexter och lyssna på dig när du samtalar och berättar. Jag kommer då titta på hur du förklarar händelser och använder historiska begrepp.
- din förmåga att kunna använda dig av dina kunskaper och jämföra levnadsvillkoren med idag för att se likheter och skillnader.
- din förmåga att föra enkla resonemang om orsaker till vilka värderingar man hade och hur samhället har förändrats.

Temat kommer att avslutas med ett skriftligt prov. 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Hi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Hi  E 6
  Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
 • Hi  E 6
  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Undervisning och arbetsformer

Så här vill vi arbeta:

- läsa faktatexter tillsammans och enskilt
- göra tankekartor och skriva egna texter
- måla bilder
- titta på film
- göra VENN-diagram och diskutera likheter och skillnader
- söka fakta i olika böcker och på iPad
- lära oss historiska begrepp från denna tidsperioden och föra enkla resonemang 
- lyssna på genomgångar och diskutera tillsammans
- sammanställa egna texter och bilder i en bok om Vasatiden

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Den svenska statens framväxt och organisation.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Uppgifter

 • Yrken under Vasatiden

 • Vasas slott och borgar

 • Erik XIV och Johan III

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: