Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige åk 4

Skapad 2015-07-14 14:49 i Vallhallaskolan F-6 Papperskorgen
Grundskola 4 Geografi Svenska
Vi kommer att utifrån tv-serien Geografens testamente lära oss om Sverige och få följa med på en spännande resa...

Innehåll

Kursplan i ämnet geografi

Kursplan i ämnet svenska

Arbetssätt och undervisning

 • Intro: Vad vet vi om Sverige? Tankekarta tillsammans. En ska bort.
 • Kartan - film och kartövningar.
 • Gemensamma genomgångar (kartkunskap, Sveriges naturtyper, Sveriges delar, naturresurser i Sverige, Sverige i världen, årstider, vattnets kretslopp, spåren efter isen).
 • Träna geografiska begrepp. Språkträning begreppsmaskinen.
 • Fältstudie-spår efter isen i närområdet.
 • Namngeografi.
 • Sjunga Sveriges landskap.
 • Se geografens testamente.
 •  
 • Eget arbete med två landskap från olika landsdelar. Ett lottat ett valfritt.
 • Se filmer och anteckna. Gemensamma tankekartor.
 • Producera en presentation om ett landskap.Söka fakta.
 • Berätta om landskapet för klassen med hjälp av din power point.
 • Jämföra dina landskap från olika landsdelar med varandra.

Vad ska du lära dig?

När vi är klara med arbetsområdet ska du i geografi:

-kunna förstå en väderkarta och kunna de åtta väderstrecken,
-känna till hur en karta är uppbyggd (färger, symboler),
-kunna använda en kartbok för att söka information t ex hitta en namngiven stad i Sverige,
-kunna namn och läge på Sveriges landskap. Namn och läge på viktiga städer, berg, hav och vatten i Sverige,

- förstå begreppen: landskap, golfströmmen, världsdelar, nordpolen, sydpolen, väderstreck, ekvatorn, gradnät, karta, norra halvklotet, Götaland, Svealand, Norrland.

-kunna jämföra landskap med varandra,

-kunna ge exempel på hur vi använder naturen: från naturtillgång till färdig produkt,

-veta hur inlandsisen har påverkat vår natur,

- veta hur många vi är  i Sverige. Var i Sverige de flesta bor. Varför? Vad är orsaken till att fler bor i städer nu än förr? Vilka konsekvenser det blir när allt fler bor i städerna.

-beskriva hur Sverige ser ut med hjälp av orden norr, söder, öster, väster, skog, åkermark, kust, fjäll, tätort, glesbygd, sjöar och älvar.

När vi är klara med arbetsområdet ska du i svenska:

- kunna presentera ett landskap med hjälp av en powerpoint.

 

Visa vad du lärt dig.

Du kommer att visa vad du lärt dig genom att hålla din presentation samt göra skriftliga slutuppgifter. Vi kommer att ha läxförhör på namngeografin (landskap, orter osv) och begrepp.

Tidsram

Ca 10 veckor.

Bedömning

Se aktuella delar ur kunskapskrav för åk 6. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: