Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik- Brännkärrsskolan årskurs 3

Skapad 2015-07-16 10:28 i Brännkärrsskolan Knivsta
Grundskola 3 Teknik

Vad är teknik? Teknik finns överallt och handlar om hur saker och ting fungerar. Uppfinnare, bygga och spela stötnisse är några saker vi kommer jobba med!

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.

Det betyder att du ska:

 • undersöka hur några föremål är uppbyggda och fungerar och hur de kan utvecklas och förbättras. Även hur olika föremål är anpassade efter oss människor. Exempelvis hävstänger och länkar på lekplatser och i köket.

 

 • lära dig hur föremål har utvecklats och förändrats över tid. Exempelvis mjölkens väg från ko till bord.

 

 • titta på olika tekniska lösningar där vi människor härmat naturen. Ex. spindelväv - väva tyger.

 

 • få träna på begreppen hållfasthet och stadig konstruktion där du ska bygga en enkel konstruktion (brobygge och fallskärmar) I den delen ska du även dokumenterar med skisser, bilder och enkla modeller.

 

 • titta på de fem enkla maskinerna. Kilen, lutande planet, skruven, hävstången och hjulet.

 

 • lära dig om svenska uppfinnare och forska om en valfri. Ex. Amalia Eriksson, Alfred Nobel, Baltzar von Platen.

 

 • lära dig om säkerhet när vi använder teknik. Ex. elsäkerhet.

 

 • testa enkel programmering

 

 

 

 

Metod och arbetssätt:

Vi kommer att:

 •  se på filmer
 • grupparbeta/enskilt fundera
 • söka information på internet och i litteratur.
 • bygga
 • skriva hypoteser och utvärdera våra byggen
 • fältstudier

 

 

Bedömning

Det här kommer jag att bedöma:

 • om du kan ge exempel på enkla tekniska saker
 • om du kan bygga enkla tekniska saker
 • om du kan hjälpa till att ge förslag på hur man kan utveckla saker och föremål
 • om du kan göra enkla skisser och bilder som visar hur du ska arbeta
 • om du kan berätta om hur några vanliga tekniska saker har förändrats jämfört hur det var förr i tiden.
 • om du kan förklara begreppen hållfasthet och konstruktion.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: