Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2015-08-05 14:42 i Holmesskolan Torsby
Grundskola 4 Historia
Vi ska göra en resa tillbaka till Medeltiden.

I det här arbetsområdet kommer vi att läsa om viktiga saker som hände i Sverige under Medeltiden, och hur det gick till när Sverige blev ett kungarike. Vi kommer också att läsa om hur män, kvinnor och barn levde på Medeltiden och om mäktiga personer och hemska händelser. Medeltiden var en spännande, men orolig tid.

Innehåll

Våra mål

Du ska kunna :
- berätta om hur Sverige blev ett rike med en gemensam kung

- berätta om hur Sverige blev ett kristet land under Medeltiden och ge exempel på konsekvenser av detta

- berätta om och reflektera över hur kvinnor, män och barn levde på Medeltiden. Livet på landet, staden, klostret, och borgen och göra jämförelser med hur vi lever idag

- berätta om samhällsklasserna adel, präster, borgare och bönder

- berätta om viktiga händelser och personer under Medeltiden samt orsaker och konsekvenser av dessa

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 De nordiska staternas bildande.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Bedömning

Jag kommer att bedöma om du: 

- är aktiv på lektionerna och deltar i gemensamma diskussioner 

- kan göra reflektioner kring hur det var att leva på Medeltiden

- kan berätta och förklara det du känner till om Medeltiden

- tillsammans med en kompis gör en tydlig presentation med relevant fakta

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: