Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagogestaltning.

Skapad 2015-08-07 14:13 i Tunaskolan särskolan Lunds för- och grundskolor
Vi kommer arbeta med att på olika sätt gestalta några sagor.
Grundsärskola 1 – 6 Estetisk verksamhet Kommunikation Motorik Vardagsaktiviteter Verklighetsuppfattning
Att ge sig in i sagans värd ger rikligt med möjligheter att bearbeta sin omvärld och alla de olika intryck och upplevelser vi utsätts för.

Vi vill att eleverna skall vara delaktiga i att berätta och gestalta. De skall få möjlighet att utveckla fantasi och förmåga till abstraktion.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Kopplingar till läroplan

 • Ev
  Syfte skapa genom bild, musik och slöjd,
 • Ev
  Syfte välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
 • Ev
  Syfte undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och
 • Ko
  Syfte samspela med andra,
 • Ko
  Syfte tolka olika former av kommunikativa uttryck,
 • Ko
  Syfte använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
 • Mo
  Syfte använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
 • Vu
  Syfte ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
 • Vu
  Syfte reflektera över samband mellan orsak och verkan,

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi kommer att utgå ifrån några olika sagor.
Genom att på varierande sätt och med olika medel delge berättelserna, skall vi ge eleverna inspiration och möjlighet att delta i berättandet efter var och ens förutsättningar. 
Med hjälp av sagorna får vi också goda möjligheter att bearbeta normer och värderingar i samhället. 

Bedömning

Under arbetets gång, och skriftligt i slutet av arbetsområdet, kommer vi att bedöma elevernas förmåga att delta aktivt i sagogestaltning utifrån kunskapskraven nedan och individuella förutsättningar.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Följande kunskapskrav arbetar vi mot, både i grundläggande och fördjupad form.

Kopplingar till läroplan

 • Ev   9
  Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
 • Ev   9
  Eleven kan också delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika former av presentationer och framträdanden.
 • Ev   9
  Eleven deltar också i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
 • Ko   9
  Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
 • Ko   9
  Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
 • Va   9
  Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor som har betydelse för eleven.
 • Vu   9
  Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.
 • Vu   9
  Dessutom deltar eleven i övningar om objekts beständighet och i bedömningar av avstånd och riktning.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: