👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organisk kemi - kolets kemi

Skapad 2015-08-10 11:48 i Ekhagaskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Fysik Kemi
Du kommer att lära dig om:

•Kolets kretslopp

•Organisk kemi

•Kolväten

•Alkoholer och estrar

•Renlighet (Hur det fungerar med tvål, tvättmedel mm)

Innehåll

Tidsperiod.

Syfte/förmågor att utgå ifrån

Centralt innehåll

Så här kommer vi att arbeta

Praktisk redovisning - Laborationer

Skriftlig redovisning - Laborationsrapporter,Skriftliga prov, Inlämningsarbeten

Muntlig redovisning - Muntliga klassrumsdiskussioner samt ev. muntliga prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9

Matriser

Fy Ke
Kemi åk 7-9

Kunskapskrav för betyget F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Kommunicera/muntligt
använda kunskaper i ämnet för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör området.
Du deltar inte i diskussioner som rör ämnet.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Du kan göra enkla motiveringar som till viss del för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Du kan göra utvecklade motiveringar som för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Du kan göra välutvecklade motiveringar som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Laborationer/ Praktiskt arbete
genomföra systematiska undersökningar.
Du kan endast med hjälp genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. Kan inte formulera enkla frågeställningar och/eller planera arbetet.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. Kan med hjälp formulera enkla frågeställningar samt planera arbetet.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och kan även formulera frågeställningar samt planera arbetet.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och kan även formulera relevanta frågeställningar samt planera arbetet.
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna men de är svåra att följa då de saknar vissa delar.
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör du välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du har svårt att utifrån resultaten dra enkla slusatser och föra enkla resonemang. Du har svårt för att ge något förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du kan utifrån resultaten dra enkla slusatser och föra enkla resonemang. Du kan ge något förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du kan utifrån resultaten dra utvecklade slusatser och föra utvecklade resonemang. Du kan ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du kan utifrån resultaten dra välutvecklade slusatser och föra välutvecklade resonemang. Du kan ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras och är medveten om eventuella felkällor.
I undersökningar använder du oftast utrustning på ett säkert sätt.
I undersökningar använder du utrustning på ett säkert sätt.
I undersökningar använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningar använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Begrepp
använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara olika samband som rör området
Du har få kunskaper i området och detta visar du genom att du använder begrepp, modeller och teorier på ett felaktigt sätt.
Du har grundläggande kunskaper i området och detta visar du genom att använda vissa begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.
Du har goda kunskaper i området och detta visar du genom relativt god användning av begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.
Du har mycket goda kunskaper i området och detta visar du genom en säker användning av begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.