Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trä- och metallslöjd åk3

Skapad 2015-08-10 12:27 i Skolan Lär Grundskolor
Grundskola 3 Slöjd

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Arbetssätt

Arbetssätt:

Eleverna får prova på att såga med olika sågar i spillträ.

Vid andra lektionstillfället får eleverna höra en saga om en rymdfigur som de utifrån det material som finns ska få formge. De ska i naturen få hitta kompletterande material till för att genomföra sin idé.

Vi utarbetar kriterier för bedömning.

Eleverna ska göra ett skiss utkast hur den färdiga figuren ska se ut som de sedan reviderar till en slutgiltig skiss.

De får såga till och limma ihop de delar de valt och sedan slipa figuren.

Sedan formger de en rymdfarkost på samma sätt.

När rymdtemat är färdigt så arbetar vi med att tälja. Eleverna får först tälja en fyrkantslist rund. Sedan får de på höstterminen tälja en tomte och på vårterminen en tulpan.

Under arbetets gång skriver eleverna om framställningen och överväganden som måste göras. När figuren är klar och målad reflekterar de själva över sin process. Eleverna gör en självbedömning utifrån de i förväg formulerade kriterierna.

Kopplingar till läroplan

 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
 • Sl  1-3
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
 • Sl  1-3
  Slöjdens arbetsprocesser Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
 • Sl  1-3
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
 • Sl  1-3
  Slöjden i samhället Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
 • Sl  1-3
  Slöjden i samhället Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.

Verktyg och material

Träspill och naturmaterial (grenar, kottar mm.)

Fogsvans, kontursåg, tvingare, fil/rasp och slippapper

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

I åk 3 finns inga kunskapskrav i slöjd

Bedömning

Bedömningen utgår från målen samt gemensamt framställda kriterier.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: