Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rödhakens pedagogiska planeringar

Skapad 2015-08-10 14:59 i Fågelsångs förskola Lunds för- och grundskolor
Vår pedagogiska planering syftar till att vi på Rödhaken till en början av terminen ska lära känna och bli trygga med varandra.Trygghet för barn, föräldrar och pedagoger är en grogrund för utveckling såväl socialt som kunskapsmässigt. Vi vill att varje barn ska ha goda möjligheter att hitta en egen säkerhet i samspel med övriga barn på Rödhaken och med oss pedagoger. Vi vill att barnen ska känna att det är roligt att komma till Rödhaken.
Förskola
...

Innehåll

Avdelningens mål:

Barnet ska få goda möjligheter att knyta an till oss pedagoger.

Barnet ska känna att det är roligt att komma till förskolan.

Föräldrar ska känna att vi har en god, öppen och trygg relation med varandra.

Barnet ska känna delaktighet i gruppen.

Varje barn ska känna sig tryggt och säkert i gruppen.

Arbetssätt för att nå målen:

 • Vi har gruppstärkande styrda aktiviteter.
 • Vi pedagoger är nära barnen under dagen för att lyssna på dem, bekräfta dem och lära känna dem.
 • Vi skapar en miljö som på ett tydligt och lockande sätt inbjuder barnet till lek och samspel.
 • Vi är lyhörda för föräldrarnas behov. Vi lägger tid på lämning, hämtning och återkoppling. Vi ser föräldrarna som en viktig nyckel till att barnen ska få en så positiv utveckling och vistelse som möjligt på förskolan

Utvärdering:


Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,


Avsnitt 5

Kretslopp, kompost och nedbrytardjur

Utifrån barnens stora intresse för maskar vill vi gå vidare och välja att arbeta med kompost och nedbrytardjuren. Vi vill visa på kretsloppet i komposten. Vi slänger skal och skruttar i vår hink som barnen får tömma i komposten. Vi vill studera djuren och lära oss om dem och vad de utför i kretsloppet. Vi vill ta vara på tillfället att värna om djuren och visa att det är viktigt att vara rädd om allt levande, visa respekt. I vårt projekt vill vi också ha skapande aktiviteter som befäster vad vi har lärt om djuren och som också kan användas i en utställning där familjerna bjuds in.  Vi vill använda jorden till att så och plantera i. Vi vill visa på vår möjlighet att ta tillvara på fruktrester och att det kan bli till något som vi behöver och kan använda dvs jord. Vår förhoppning är att barnen i slutet av projektet själva kan göra kopplingen att "kompost" finns naturligt i skogen/naturen. 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: