Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering textilslöjd åk 5 läsåret 2015/2016

Skapad 2015-08-10 21:56 i Killebäckskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Pedagogisk planering inkl. bedömningsmatris för åk 5 textilslöjd
Grundskola 5 Slöjd
Handens arbete kan ingen maskin ersätta och denna terminen kommer fokus att ligga på tekniker som inte är maskinbundna.

Innehåll

Terminens innehåll

Stickning och virkning är garntekniker som du kanske provat på tidigare. Du kan välja att fördjupa dig i någon teknik eller testa en som är ny för dig. Du får först testa teknikerna för att sedan sticka/virka något du själv bestämmer.

I samarbete med träslöjden kommer du att få göra en pall och dyna. Dynan ska få ett eget uttryck genom att du gör en symbol i tekniken applikation. Du kommer sedan att få tolka ditt slöjdföremålets uttryck och resonera kring symboler, form, färg och material.

Möjligheten att välja är ett sätt att ge dig inflytande över innehållet i undervisningen.

Om du blir färdig innan terminens slut finns möjlighet att göra ett överlevnadsarmband i paracordlina.

Under terminen kommer vi också att ha materialkunskap.

Dokumentation och bedömning

Du ska berätta om ditt arbete under tiden du jobbar. Detta gör du i en loggbok. Den sista stunden på varje lektion kommer du att svara på 4 frågor.

1. Vad behövde du träna extra mycket på i dag?

2. Har du lärt dig något nytt?

3. Vilket/vilka slöjdbegrepp lärde du dig i dag? Förklara vad de betyder.

4. Vad ska du starta med nästa slöjdlektion?


Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under terminen men också när ditt arbete är klart. Det är viktigt att du tränar på att använda slöjdbegrepp som vi går genom och att du försöker lära dig vad de betyder. 

Matriser

Sl
Arbetsmatris i textilslöjd åk 5

Insats krävs
---------->
---------->
---------->
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Tolka
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: