Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 9 HT15 - Spel och skapande

Skapad 2015-08-11 09:14 i Ekhagaskolan Mölndals Stad
Musik 9B
Grundskola 9
...

Innehåll

Tidsperiod

v. 4 - 22

Syfte/förmågor att utgå ifrån

Träna din förmåga att spela ackord och melodi på ett instrument, spela tillsammans med andra, samt att skriva en egen låt.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

  • Mu  7-9
    Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  • Mu  7-9
    Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  • Mu  7-9
    Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.

Kunskapskrav och bedömning

på lektionerna tränar du och redovisar för mig allteftersom du jobbat klart med olika moment och olika instrument.

Så här kommer vi att arbeta:

v 4 fritt spel

v 5 Musikhistoria och fritt spel

v 6 Musikhistoria och fritt spel

v 8 Musikhistoria och fritt spel

v 9 Musikhistoria och skriva egen låt

v 10 Musikhistoria och skriva egen låt

v 11 Musikhistoria och skriva egen låt

v 12 Prov/redovisning musikhistoria

v 14 Skriva egen låt

v 15 Skriva egen låt

v 16 Skriva egen låt

v 17 Fritt spel

v 18 Fritt spel

v 19 Spel i grupp

v 20 Spel i grupp

v 21 Filmmusik

v 22 Filmmusik

Matriser

Kunskapskrav musik

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
,
Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: