Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att arbeta med texter i olika genrer - tidningstexter

Skapad 2015-08-11 11:08 i Ekhagaskolan Mölndals Stad
Läsa, analysera och skriva tidningstexter.
Grundskola 8 Svenska
...

Innehåll

Arbetsområde

Att läsa, analysera och skriva olika typer av texter (genrer) som finns i dagstidningar.

Målet med undervisningen är att...

... du får möjlighet att träna nedanstående moment hämtade ur kursplanen för svenska i Lgr 11:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Så här kommer vi att jobba:

Under det här arbetsområdet, som vi också kommer att återvända till i åk 9, ska vi arbeta med dagstidningar. Vi kommer att läsa och diskutera hur olika tidningstexter är uppbyggda. Du kommer att få hjälp med att hitta det som kallas genretypiska drag för t ex nyhetsartikel och insändare. Du kommer själv att få öva på att skriva texter i olika genrer och utifrån vem som är texternas mottagare. Du får också träna på att bearbeta din egen text med hjälp av andras råd och utifrån din egen värdering.

Detta kommer att bedömas:

Din förmåga att skriva olika slags texter: t ex hur du varierar språket, anpassar dig till texttyp och mottagare och hur du använder dig av språkliga normer och strukturer. Din förmåga att bearbeta egen text till innehåll och form samt hur du ger omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad. Din förmåga att samtala om och diskutera varierande ämnen i anslutning till tidningstexterna.

Uppgifter

 • Ditt reportage

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: