👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

arabiska planering 1-3 VT

Skapad 2015-08-12 09:15 i Modersmålsskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Vi ska lära oss att läsa och skriva bokstäver, ord och enkla meningar.

Vi ska börja med lätta texter som ni bygger själva av dom orden ni lärt er .

Vi ska lära oss att lyssna och förstå genom högläsning och återberätta det ni hörde

Vi ska lära oss att berätta och återberätta.Vi ska lära oss om års tider och berätta om oss själva ............

Innehåll

 

Syfte:

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och uttrycka sig.
Att forma bokstäverna rätt ,skriva enkla ord och bygga korta meningar.
Läsa enkla ord och bygga på till enkla meningar ,små .
Beskriv en bild med enkla meningar.
återberätta korta berättelse. 

Arbetssätt:

 Att utveckla dina förmågor genom att:
Vi ska träna att skriva bokstäver /ord på rätt riktning.
du får läsa mycket och ofta ,vi se till att du har tillgång till inspirerande läsning.
lyssna på högläsning. Vi ska jobba med att återberätta en kort berättelse.
samtala i grupp om texter vi läst, samt händelser som vi varit med om. vi kommer att jobba med olika tema årstider,kroppen.

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

läsa enkla ord och meningar med flyt och förståelse
skriva/enkla meningar till bilder.
Beskriva bild /vardagshändelse /fritid-

Matriser

Ml
MODERSMÅL bedömningsmatris åk 1-5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
formulera sig och kommunicera i tal(och skrift,)
( Beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande)
Uttalar och uttrycker sig så mottagaren förstår. Säger enstaka enkla ord och fraser. Beskriver olika saker så andra förstår vad manmenar.
Uttalar och uttrycker sig och förklarar så mottagaren förstår. Uttrycker sig med hjälp av kända ord och fraser. t.ex. berättar och beskriva om mig själv, min familj, min skola och fritids.
Uttrycker sig tydligt och säkert. Använder kända ord/fraser även i nya sammanhang. Jag kan ge och ta muntliga instruktioner t.ex. uttrycker sig med kända fraser, dialoger och enkla muntliga presentationer
Uttrycker sig tydligt och säkert. Använder sitt ordförråd på ett säkert sätt för att utveckla budskapet. Utvecklar sitt innehåll om vardagliga ämnen, genom att beskriva och förklara .
Förstår när någon säger enkla ord och fraser, samt talar med ett tydligt och enkelt tal.
Förstår vad någon säger och vad det handlar om, även om jag inte förstår allt.
Förstår vad någon säger inom kända vardagssituationer.
Förstår vad någon säger (hela budskapet) inom kända områden.
Deltar i samtal på ett enkelt sätt om något känt ämne/vardagssituation. Ställer och besvarar enkla frågor inom välbekanta vardagssituationer.
Deltar i samtal kring väl kända ämnen/vardagssituationer. Ställer och besvarar enkla frågor för att föra samtalet vidare.
Deltar i samtal i kända vardagssituationer. Ställer och besvarar frågor, för samtalet vidare.
Deltar i samtal utan att vara förberedd och i olika situationer. Ställer och besvarar frågor, samt följdfrågor för att bidra till att föra samtalet vidare.
TALA/SAMTALA
Berättande (Nya språket lyfter)
Berättar i grupp och lyssnar på andra
Återberättar en händelse eller saga så andra förstår vad man menar
Berättar längre berättelser så poängen blir tydlig
Berättar på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar
Läsa
Läser ihop bokstäver till ord och förstår det man läser (Eleven har knäckt läs koden och visar förståelse för innehållet) Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig Jag känner igen en del ord när jag läser Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord
Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel (Eleven läser med hjälp både ljudning och ortografisk helordsläsning, samt visar förståelse för egen läsning) Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om. Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser
Läser flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det man läser (Eleven läser flytande med förståelse både kortare och längre texter.
Jag kan läsa olika slags texter och förstår att de har olika syften. (Eleven läser obehindrat med förståelse) Jag läser med flyt och känner igen olika typer av texter och hur ord böjs Jag använder olika sätt att läsa beroende på syftet med läsningen Jag kan läsa långa texter flytande och förstår det jag läser
Skriva
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg
Jag kan skriva ord och korta texter (tjänstegaranti) Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text
Jag skriver berättelser med början, mitten och slut Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår
Jag kan uttrycka hur jag tänker och vad jag tycker när jag skriver Jag skriver ofta och ändrar och förbättrar mina texter när det behövs Jag använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning när jag skriver