👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mellankrigstiden 8A HT 20017

Skapad 2015-08-12 09:34 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Vi kommer i detta tema studera vidare i vad som hände efter första världskriget och innan andra världskriget. Den tid som kommit att kallas mellankrigstiden
Grundskola 7 – 9 Historia

Vi kommer i detta tema studera vidare i vad som hände efter första världskriget och innan andra världskriget. Den tid som kommit att kallas mellankrigstiden. Under denna tid inleddes det vi kallar Förintelsen. 

Vi inleder arbetet med några övningar i källkritik.

Innehåll

Syfte

I detta arbetsområde kommer ni förbättra er förmåga att:

Centralt innehåll

Följande delar från det centrala innehållet kommer vi arbeta med:

Frågeställningar

Du ska kunna

 • föra en diskussion om orsakerna till depressionen. Du ska också kunna förklara hur Keynes´ville bekämpa depressionen och hur hans idéer kom att tillämpas i USA.
 • förklara varför Italien och Spanien blev fascistiska diktaturer.
 • föra ett analyserande resonemang kring varför Sovjetunionen under Stalin blev ett skräckvälde.
 • förklara varför Hitler kom till makten i Tyskland och också kunna föra en diskussion om vilka faktorer som är viktigast för att förklara Hitlers maktövertagande.
 • föra ett analyserande resonemang om hur det var möjligt att Hitler kunde erövra både Österrike och Tjeckoslovakien utan att det blev krig.

Arbetsmetoder

Vi har lärarledda genomgångar, gruppdiskussioner och enskilda studier.

Lärobok: SO Direkt Historia 9 sid. 34-53

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi

E
Du har baskunskaper om hur det var under mellankrigstiden.
C
Du har goda kunskaper om hur det var under mellankrigstiden
A
Du har mycket goda kunskaper om hur set var under mellenkrigstiden
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker till och följder av förintelsen på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker till och följder av förintelsen på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker till och följder av förintelsen på ett välutvecklat sätt.
Ny aspekt
Du kan förklara hur den tid människor lever i kan påverka deras liv och åsikter.
Du kan förklara hur den tid människor lever i kan påverka deras liv och åsikter.
Du kan förklara hur den tid människor lever i kan påverka deras liv och åsikter.
Ny aspekt
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda historiska källor för att dra utvecklade slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda historiska källor för att dra välutvecklade slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Ny aspekt
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.