👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem-och Konsumentkunskap år 8 läsår 2015 /16

Skapad 2015-08-12 11:12 i Holstagårdsskolan Helsingborg
En grovplanering av ämnet Hem-och konsumentkunskap. Planeringen är uppdelad i två delar. Dels praktisk matlagning med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi och även teori inom grundläggande näringslära och baskunskaper i konsumentkunskap. Materialet vi arbetar med är hämtad ifrån interskols läromedel Hem-och konsumentkunskap, HKK portalen, Skolverket, UR.se, KO.se och andra aktuella program och artiklar i massmedia.
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
NÄR, VAR och HUR? På Fredriksdal ska du under 10 veckor träna dig i grundläggande matlagningsmetoder som du kommer att kunna utvärdera och planera så småningom på egen hand med hänsyn till din hälsa, ekonomi och miljö efter varje tillfälle. På Holstagårdsskolan ska du läsa om bl.a.olika näringsämenen, specialkoster, kulturer och traditioner Du får en preliminär planering vid terminsstarten och schema för när du läser Hem-och konsumentkunskap under läsår 2015/16

Innehåll

Bedömning och syfte ur det centrala innehållet i LGR 11

Mat, måltider och hälsa

En preliminär planering för vad du ska laga och läsa finns i Google Drive i din classroom HKK HT 2015. Du får även en kopia i pappersform.

Detta bedöms:

Din förmåga att läsa recept. Att kunna hålla ordning i köket under arbetets gång. Att kunna olika matlagningsmetoder och måttenheter. Att förstå betydlesen av att inte kasta mat. Att kunna sortera sopor rätt. Att kunna grundläggande näringslära och förstå vad det betyder för din hälsa.

Miljö och livsstil och Konsumtion och ekonomi.

Detta bedöms:

Din delaktighet (aktivitet) på lektioner, din förmåga att kommunicera det vi läser, ser och pratar om. Du får visa dina kunskaper i skrift och andra redovisningsformer vid olika tillfällen. Du ska kunna analysera d.v.s. tänka i ett vidare perspektiv på egen hand över vad våra val kan ha för konsekvenser när det gäller hälsa, miljö och ekonomi.

Bedömningsmatris finns under flik bedömning i huvudmenyn.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
  Hkk  7-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
  Hkk  7-9
 • Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
  Hkk  7-9
 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
  Hkk  7-9
 • Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Tvätt och rengöring samt olika rutiner och metoder för detta.
  Hkk  7-9
 • Tvätt och rengöring samt olika rutiner och metoder för detta.
  Hkk  7-9
 • Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.
  Hkk  7-9
 • Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.
  Hkk  7-9