Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No i sportens värld

Skapad 2015-08-12 13:47 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Biologi Kemi Fysik Teknik
Vi kommer att starta upp med detta område med en cykel utflykt och utifrån den diskutera rörelse, kraft, uppfinningar, hjälmens betydelse, mat och hälsa, cykelns delar och cykelns historiska utvecklingen.

Innehåll

Syfte - Varför?

Syftet med detta arbete är att eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att kunna:

 • använda sina kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, energi, teknik, miljö, samhälle och ekologisk hållbarhet.
 • genomföra systematiska undersökningar.
 • använda naturorienterade begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i kroppen, naturen och samhället.
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.
 • analysera drivkraften bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid

Centralt innehåll - Vad?

 1. Vi kommer att börja gå igenom cykelns delar,  hur den fungerar (kraft och rörelse) samt lagar och regler för att öka säkerheten.
 2. Vi arbetar med hjärnans funktion, utseende, placering och samverkan. Dels för att få en förståelse varför det är viktigt att skydda vårt huvud.
 3. Vidare kommer vi arbeta med allemansrätten (rättigheter och skyldigheter i naturen) och diskutera vilka underbara upplevelser naturen kan ge oss utifrån ett hälsoperspektiv
 4. Energi (mat och dryck) som vi kan tillgodo se oss med för att orka motionera och återhämta sig.
 5. Vi ska även lära oss att använda ord och begrepp som labil, stabil, energi, ytspänning, jämnvikt, friktion och kraft.
 6. Uppfinningar kring det vi arbetat med

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

Undervisningens innehåll - Hur?

Vi kommer att arbeta med detta fram till höstlovet, vecka 44.

Vi kommer att använd oss av:

 • faktatexter och tidningsartiklar
 • naturvetenskapliga filmer
 • olika undersökningar

Genom att delta muntligt, vara aktiv i underökningarna, skriva och anteckna och i redovisningar kommer jag att kunna bedöma dina kunskaper. Du kommer att få möjlighet att bestämma redovisningsform, hur du vill visa mig det du lärt dig.

Jag kommer att bedöma hur du:

 • samtalar och diskuterar frågor som rör det vi arbetar med (ställer frågor, framför och bemöter åsikter)
 • söker information och resonerar kring informationens användbarhet
 • använder dig av det du lär dig i dina texter eller framställningar
 • planerar och dokumenterar dina undersökningar
 • resonerar kring resultatet och jämför dina och andras resultat (skillnader och likheter)
 • använder utrustningen i undersökningarna

Du ska kunna ge exempel, förklara, resonera och se samband med hjälp av naturvetenskapliga ord och begrepp (faktakunskaper)

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: