👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världens befolkning åk 9

Skapad 2015-08-12 19:08 i Djupedalskolan Härryda
Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor. (Texten är tagen från kursplanen i geografi)
Grundskola 9 Geografi
I detta arbetsområde ska du visa dina kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur genom att föra underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser av befolkningsökning i olika delar av världen. Du ska kunna använda de begrepp vi lär oss och du ska kunna redogöra för konsekvenser, förlag inom sociala hållbarhetsfrågor.

Innehåll

Syftet med området

Bedömning

Dina kunskaper kommer bedömas utifrån nedanstående kunskapskrav. Du har möjlighet att visa dina kunskaper i diskussioner på lektioner samt genom skriftliga uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
    Ge
  • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
    Ge

Matriser

Ge
Vi jobbar för att nå följande kunskapskrav...

E
på väg mot C
C
på väg mot A
A
Samspel människa, samhälle och natur
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration,
Geografiska begrepp Kartor och geografiska metoder
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor,teorier och metoder på ett huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor,teorier och metoder på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor,teorier och metoder på ett väl fungerande sätt.
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
Eleven kan resonera om sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.