Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So årskurs 2

Skapad 2015-08-12 22:05 i Wieselgrensskolan Helsingborg
En planering över arbetet med SO (Historia, Religionskunskap, Geografi och Samhällskunskap) i årskurs 2.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
...

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att...

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Geografi göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO
  Syfte - Religionkunskap analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • SO
  Syfte - Religionkunskap analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

Undervisningens innehåll. Vad?


Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Yrken och verksamheter i närområdet.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Undervisningens innehåll. Hur?

Under årskurs 2 kommer vi arbeta med följande arbetsområden.

Aktuella samhällsfrågor

 • Vi tittar på Lilla Aktuellt och samtalar kring aktuella händelser och samhällsfrågor.
 • Vi kopplar ihop nyheter med platser på världskartan.
 • Vi samtalar kring befolkningens olika förutsättningar i olika delar av världen och olika delar av Sverige, t ex klimat, bebyggelse.
 • Vi arbetar med ord och begrepp som vi möter.

Att leva i närområdet

Yrken och verksamheter i närområdet.

 • Skolans yrken. Vilka arbetar här? Vilka olika yrken finns på vår skola? Vad heter de? Hur ska det vara för att man ska trivas?
 • Gruppvis planera och genomföra intervjuer av personer från olika yrkesgrupper på skolan. Dokumentera intervjuerna.
 • Vi undersöker vilka yrken som finns i vårt närområde och vilka yrken klassen känner till.
 • Vi tittar på filmer om olika yrken och samtalar kring ifall det yrket skulle kunna finnas i vårt närområde.
 • Vi undersöker vilka olika yrken som finns inom sjukvården samt räddningstjänsten.
 • Vi arbetar med ord och begrepp som vi möter

Hemortens historia

 • Vi gör en historisk vandring i Helsingborg och besöker byggnader och platser som är speciella för Helsingborgs historia.
 • Vi samtalar kring historiska bilder från Helsingborg.
 • Vi gör jämförelser kring hur det var att leva i Helsingborg förr och nu.
 • Vi arbetar med ord och begrepp som vi möter.

Detta kommer bedömas. Din förmåga att...

Under arbetets gång kommer följande att bedömas:

 • Din förmåga att dokumentera och redovisa.
 • Din förmåga att förstå och använda begrepp kopplade till ämnet.
 • Din förmåga att göra jämförelser .
 • Din förmåga att kommunicera, samtala och uttrycka egna åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: