Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Engelska åk 5, lå 2018-2019

Skapad 2015-08-13 09:07 i Lackarebäcksskolan F-3 Mölndals Stad
Lpp Engelska åk 5, lå 2015-2016
Grundskola 5 Engelska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Innehåll

Syfte

 

Så här kommer vi att arbeta

* Vi läser åldersadekvata faktatexter tillsammans, vi samtalar, diskuterar, och tolkar

* Vi följer eventuell aktuell nyhetsrapportering i media under tiden

* Vi ser på film, eleverna för egna anteckningar under tiden, och vi samtalar och diskuterar kring innehållet 

* Vi har läsläxor med muntligt förhör, samt förekommande skriftliga läxor

* Vi har prov inom området

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

* Aktivitet/delaktighet under lektionernas samtal, diskussioner och läxförhör

* Förmågan att föra resonemang i både tal och skrift

* Provresultaten

 

 

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6

Matriser

En
Ämnesmatris - Engelska 4-6

Läsa
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du förstår det viktigaste innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du kan välja och använda någon strategi för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du förstår det mesta av innehållet och uppfattar betydelsefulla detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du kan välja och använda några strategier för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du förstår både helhet och detaljer i olika slags texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du kan välja och använda några strategier för att lättare förstå innehållet när du läser.
Lyssna
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du förstår det viktigaste innehållet i tydligt talad enkel engelska. Du kan välja och använda någon strategi för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du förstår det viktigaste innehållet och uppfattar betydelsefulla detaljer i tydligt talad enkel engelska. Du kan välja och använda några strategier för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du förstår både helhet och detaljer i olika sammanhang i tydligt talad enkel engelska. Du kan välja och använda några strategier för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Skriva
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar när du skriver olika texter och skriver till andra. Du använder dig av någon strategi som gör att du blir förstådd när du skriver till andra.
Du formulerar dig enkelt, ganska varierat och till viss del sammanhängande när du skriver olika texter och skriver till andra. Du använder dig av några strategier som gör att du blir förstådd när du skriver till andra.
Du formulerar dig enkelt, ganska varierat och relativt sammanhängande när du skriver olika texter och skriver till andra. Du visar att du kan anpassa språket till olika mottagare och skrivsituationer.Du använder dig av några strategier som gör att du blir förstådd när du skriver till andra.
Tala/Presentera
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du uttrycker dig enkelt och begripligt när du gör olika muntliga redovisningar och kan dessutom göra enstaka enkla förbättringar.
Du uttrycker dig enkelt, ganska varierat och till viss del sammanhängande när du gör olika muntliga redovisningar och kan dessutom göra enkla förbättringar .
Du uttrycker dig enkelt, ganska varierat och relativt sammanhängande när du gör olika muntliga redovisningar och kan dessutom göra enkla förbättringar.
Samtala/Diskutera
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du samtalar och diskuterar enkelt och begripligt i olika situationer. Du kan använda dig av någon strategi som för samtalet framåt, tex lättare frågor.
Du samtalar och diskuterar enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande i olika situationer. Du kan använda dig av några strategi som för samtalet framåt, tex lättare frågor.
Du samtalar och diskuterar enkelt och relativt tydligt och relativt sammanhängande i olika situationer. Du kan använda dig av flera strategi som för samtalet framåt, tex lättare frågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: