Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tro tillsammans

Skapad 2015-08-13 09:23 i Brearedsskolan Halmstad
Grundskola 5 Religionskunskap

Eleverna kommer att arbeta med etik och livsfrågor.

Innehåll

Innehåll

De kommer få resonera och arbeta kring, Vad är viktigt i livet? Vad händer efter döden? Rätt eller fel hur vet man det? De kommer också göra religiösa livsåskådningar och diskutera begreppen jämlikhet, jämställdhet, empati, mobbning, kränkning, solidaritet, rättvisa och frihet.

Detta kommer vi göra genom diskussiner, stenciler, kreativa elevarbeten med bilder och text, dramatisera och läsa i religionsbokenen.  

Mål/bedömning

Kunna resonera vardagliga moraliska frågor.
Kunna reflektera över livsfrågor.
Kunna jämföra med andra religioner.

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
 • Re  4-6
  Etik Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
 • Re  4-6
  Etik Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
 • Re  4-6
  Etik Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: